ΚΟΣΜΟΣ. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας.


Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το θέμα για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Οικογενειών το 2021 είναι «Κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς την αειφόρο ανάπτυξη: ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία όλων».


Ο εορτασμός της ημέρας αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι οικογένειες είναι αυτές που φέρουν το βάρος της κρίσης, προστατεύοντας τα μέλη τους, φροντίζοντας τα εκτός σχολείου παιδιά και ταυτόχρονα, συνεχίζοντας την εργασία τους.