ΕΛΛΑΔΑ. Ο Αριστοτέλης (384 π.Χ. - 322 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και επιστήμονας που γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής, στη Μακεδονία. Σε ηλικία 17 ετών εισέρχεται στην Ακαδημία του Πλάτωνα, στην Αθήνα, όπου παραμένει έως τα 37 του έτη. Εκεί συνδέεται τόσο με τον ίδιο τον Πλάτωνα όσο και με τον Εύδοξο, τον Ξενοκράτη και άλλους στοχαστές. Τα έργα του αναφέρονται σε πολλές επιστήμες, όπως φυσική, βιολογία, ζωολογία, μεταφυσική, λογική, ηθική, ποίηση, θέατρο, μουσική, ρητορική, πολιτική κ.ά, και συνιστούν το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα στη Δυτική Φιλοσοφία.

Αποφθέγματα και γνωστές φράσεις του Αριστοτέλη πάντα είναι χρήσιμα ως δείκτες ζωής.

Μόρφωση
«Πάντες άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει». (Όλοι οι άνθρωποι είμαστε έτσι καμωμένοι από τη φύση ώστε να επιδιώκουμε τη γνώση).
Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, οι καρποί όμως είναι γλυκείς.
Για να μορφωθεί κάποιος τρία πράγματα χρειάζεται: το φυσικό χάρισμα, τη μάθηση και την εξάσκηση.
Όταν τον ρώτησαν πόσο διαφέρουν οι μορφωμένοι από τους αμόρφωτους, απάντησε: «Όσο οι ζωντανοί από τους νεκρούς».
Η μόρφωση είναι στολίδι στην ευτυχία και καταφύγιο στη δυστυχία.
Συνεχώς έλεγε στους φίλους και τους μαθητές του ότι τα μάτια παίρνουν το φως από την ατμόσφαιρα, ενώ η ψυχή από τα μαθήματα.
Όταν τον ρώτησαν πώς μπορεί ένας μαθητής να πάει μπροστά, είπε: «΄Αν ακολουθεί αυτόν που είναι πρώτος και δεν περιμένει αυτόν που έμεινε πίσω».

Φιλία
Όταν τον ρώτησαν τι είναι φίλος, απάντησε:« Μία ψυχή, που κατοικεί σε δύο σώματα».
Όταν τον ρώτησαν πώς πρέπει να φερόμαστε στους φίλους μας, απάντησε: «Όπως θα ευχόμασταν να συμπεριφέρονται οι φίλοι μας σε μας».

Αλήθεια
Η αλήθεια και το ψεύδος δεν υπάρχουν μέσα στα πράγματα παρά μέσα στη διάνοια.
Ρώτησαν κάποτε τον Αριστοτέλη τι κέρδος αποκομίζουν με τα ψέματα τους οι ψεύτες κι αυτός απάντησε: «Να μην τους πιστεύουν κι όταν λένε την αλήθεια».
Είπε κάποτε «Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δε η αλήθεια»

Νόμος και Μέτρο
Αποτεινόμενος στους Αθηναίους τους έλεγε ότι βρήκαν το σιτάρι και τους νόμους• το σιτάρι το χρησιμοποιούν, όχι όμως τους νόμους.
Όταν τον ρώτησαν κάποτε τι κέρδισε με τη φιλοσοφία, απάντησε: «Το να κάνω χωρίς να με υποχρεώνουν αυτά που κάποιοι τα κάνουν φοβούμενοι το νόμο».
Έλεγε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν οικονομία σα να πρόκειται να ζήσουν αιώνια, κι από την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που σπαταλούν, σα να πρόκειται να πεθάνουν την επόμενη στιγμή.

Ελευθερία της βούλησης
«Ο άνθρωπος αρχή και γεννητής των πράξεων, ώσπερ και των παίδων». ( Ο άνθρωπος είναι η αρχή και ο δημιουργός των πράξεων, όπως ακριβώς και των παιδιών.)
Από μας εξαρτάται αν είμαστε καλοί ή κακοί.

Άλλα
«Άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον».(Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του έτσι φτιαγμένος ώστε να ζει σε οργανωμένες κοινωνίες.)
«Μία χελιδών έαρ ου ποιεί». (Ένα χελιδόνι δε φέρνει την άνοιξη.)
Κάθε ον φτάνει προς την τελειότητα ανάλογα με το πόσο περισσότερο θείο στοιχείο υπάρχει μέσα του.
«Ο θεός και η φύσις ουδέν μάτην ποιούσιν». (Ο θεός και η φύση δεν κάνουν τίποτα άσκοπα.)