Εξαρτάται τις θέλεις να «κτίσεις»

Μπορείς να διαλέξεις υλικό:

Νέο και μοντέρνο.

Νέο και κλασικό.

Παλαιό διατηρητέο.

Παλαιό στα αζήτητα.

Από το υλικό θα κριθεί και η πρότασή σου για τον τόπο.