Εντός του Ιουνίου του 2013 προγραμματίζεται η δημοσίευση της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής στην Ανατολική Πελοπόννησο για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Η Πρόσκληση θα περιλαμβάνει τους παρακάτω τομείς επενδύσεων ανά κατηγορία δικαιούχων:

Α) Φυσικά ή νομικά Πρόσωπα
• Μεταποίηση – συσκευασία γεωργικών προϊόντων
• Βιοτεχνικές μονάδες
• Μονάδες οικοτεχνίας και χειροτεχνίας
• Παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης
• Παροχή υπηρεσιών
• Παραγωγή ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδών, χώροι γευσιγνωσίας)

Β) ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ, Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
• Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης της γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
• Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.
• Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων
• Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση για την υλοποίηση επένδυσης στους παραπάνω τομείς, να καλέσουν στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, τηλ. 27570-22807 (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαρία Μπούζιου και Παναγιώτης Γεωργοστάθης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή του φακέλου.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθεί με την επίσημη δημοσίευση της Πρόσκλησης, ενώ το χρονικό διάστημα για την υποβολή των προτάσεων θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.