ΓΥΘΕΙΟ. Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου συγκροτήθηκε σε σώμα η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Πρόκειται για μέλη που προέκυψαν από τις πρόσφατες εκλογές και τα οποία θα κληθούν να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα της νέα Διοίκησης του Επιμελητηρίου Λακωνίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Παναρίτης Ιωάννης. Α’ Αντιπρόεδρος ο Αθανασιάδης Ηλίας και Β’ Αντιπρόεδρος ο Αλεξανδρόπουλος Κυριάκος. Γενικός Γραμματέας είναι ο Μουρκόγιαννης Σπυρίδων, Οικονομικός Επόπτης ο Ηλιόπουλος Σωτήριος, Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων ο Ροϊνός Σωτήριος και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επ/σεων ο Μπλέτας Πέτρος.