ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Στην έγκριση δέσμευσης πίστωσης 1,98 εκατ. ευρώ για την επιδότηση λειτουργίας του Μορέα (Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη) ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η πίστωση αφορά την καταβολή στον παραχωρησιούχο της επιδότησης λειτουργίας για την εξάμηνη περίοδο από 03.09.2019 έως 02.03.2020, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 της Σύμβασης Παραχώρησης Ν.3559/2007 (ΦΕΚ 102/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (σε συνδυασμό με την από 03.03.2008 Συμφωνία, πρόκειται για τον 19ο Λογαριασμό).

Σημειώνεται ότι ο Μορέας επιδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, λόγω χαμηλότερης κυκλοφορίας οχημάτων, σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.