ΕΛΛΑΔΑ. Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η ΡΑΕ το πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021-2030, όπως αυτό υποβλήθηκε από τον αρμόδιο Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 30 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο της διαβούλευσης, καθώς ο Διαχειριστής έχει ήδη ολοκληρώσει ένα πρώτο κύκλο δημόσιας διαβούλευσης επί της αρχικής πρότασής του για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021-2030.

Στο σχέδιο προγράμματος ανάπτυξης περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα έργα των οποίων η έναρξη κατασκευής προβλέπεται να γίνει μέσα στο χρονικό ορίζοντα του Προγράμματος (2021-2030), ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους.

Το νέο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης περιλαμβάνει δύο νέα έργα επέκτασης του ΕΣΦΑ, σε Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Πρόκειται για επενδύσεις που θα συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού για την απολιγνιτοποίηση, καθώς νέες περιοχές αναμένεται να τροφοδοτηθούν με φυσικό αέριο.

Το πρώτο έργο αφορά την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου μέσω νέου κλάδου αγωγού στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και το δεύτερο έργο αφορά την διασύνδεση της πόλης της Πάτρας και της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Πατρών με το ΕΣΜΦΑ, με την ταυτόχρονη δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων για την τροφοδότηση και άλλων πόλεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (όπως π.χ. Ο Πύργος και το Αγρίνιο).

Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία

Το έργο προϋπολογίζεται περί τα 110 εκατομμύρια ευρώ, ενώ, η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τον Μάρτιο του 2021. Βάσει του σχετικού χρονοδιαγράμματος, η έναρξη λειτουργίας του έργου προσδιορίζεται τον Αύγουστο του 2023 και ένα μήνα μετά, τον Σεπτέμβριο του 2023 η ένταξη στο σύστημα. Για την ώρα το έργο βρίσκεται υπό προκαταρκτική μελέτη.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη ο νέος αγωγός θα ξεκινά από την περιοχή του υφιστάμενου βανοστασίου στα Τρίκαλα Ημαθίας και θα έχει μήκος 130χλμ, τα οποία αφορούν αγωγό 102χλμ με διάμετρο 30’’ και περίπου 29χλμ με διάμετρο 10’’.

Το έργο περιλαμβάνει Μετρητικό/Ρυθμιστικό σταθμό για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης, καθώς και βανοστάσια για την τροφοδοσία λοιπών καταναλώσεων της περιοχής.

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει σύνδεση με τους Μ/Ρ σταθμούς του Άσπρους και Περδίκκα (προγραμματισμένα έργα σε σημεία εξόδου του ΤΑΡ έως ότου κατασκευαστεί ο αγωγός).

Ένα πρόσθετο όφελος αυτού του αγωγού είναι η σύνδεση του ΕΣΦΑ με μία περιοχή όπου η σχεδιάζεται η παραγωγή υδρογόνου (έργο White Dragon), και κατ’ επέκταση θα εκκινήσει δράσεις για την προσαρμογή του ΕΣΦΑ στη μεταφορά υδρογόνου (αρχικά ως μείγμα με φυσικό αέριο).

Η αγορά της περιοχής δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί πλήρως. Στο καλύτερο (αλλά ρεαλιστικό) σενάριο δεν θα υπάρξει επίπτωση στη Μέση Χρέωση του ΕΣΦΑ. Στο χαμηλότερο σενάριο, η επίπτωση θα είναι αύξηση κατά 2,46%. Στην περίπτωση επιχορηγήσεων η επίπτωση αυτή θα μειωθεί σημαντικά.

Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς Πάτρα

Το συνολικό κόστος του αγωγού ανέρχεται στα 85 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ, η έναρξη λειτουργίας τον Δεκέμβριο του 2024. Ως προς την φάση υλοποίησης, το έργο βρίσκεται υπό προκαταρκτική μελέτη.

Το έργο αποτελείται από αγωγό υψηλής πίεσης, διαμέτρου 16’’ και μήκους 140 χλμ περίπου, ο οποίος θα ξεκινά από κατάλληλο σημείο επί του αγωγού υψηλής πίεσης προς Μεγαλόπολη. Το έργο περιλαμβάνει επίσης δύο μετρητικούς και ρυθμιστικούς σταθμούς.

Αίτημα για επιχορήγηση θα υποβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027. Το έργο θα κατασκευαστεί μετά την έγκριση της επιχορήγησης.

Ο ΔΕΣΦΑ θα συνεργαστεί με τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής που θα αναλάβει και την κατασκευή του δικτύου διανομής στην περιοχή.

Εκτός το FSRU της MotorOil στην Κόρινθο

Την ίδια στιγμή, εκτός Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2021-2030 παραμένει, για δεύτερη φορά, το πλωτό τερματικό LNG "Διώρυγα Gas", που προορίζεται να υλοποιηθεί στην περιοχή του διυλιστηρίου της Motor Oil στον κόλπο των Αγ. Θεοδώρων.

Το ιδιωτικό FSRU δεν περιλαμβάνεται στο νέο σχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η ΡΑΕ, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της Motor Oil και της “Διώρυγα Gas” -αλλά και του ΕΣΑΗ- στον πρώτο κύκλο δημόσιας διαβούλευσης επί της αρχικής πρότασής του ΔΕΣΦΑ.

Το πλωτό τερματικό προβλέπεται να διαθέτει δεξαμενή χωρητικότητας 135.000 -170.000 κ.μ., με μέγιστη ικανότητα αεριοποίησης 470.000 Nm3/h και ετήσιες ποσότητες 2,6 δις. κ.μ. φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ, ενώ από τις 20/6/2019 έχει υποβληθεί αίτημα δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας σε νέο σημείο εισόδου του ΕΣΦΑ.