Αφορά στην «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 23/12/2020 και ώρα 15:00

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Όπως ενημερώνει το Επιμελητήριο Λακωνίας, τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στη Δράση Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Έτσι, η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 23η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Την τροποποίηση της δράσης 3.a.4, μπορείτε να βρείτε εδώ