ΕΛΛΑΔΑ. Στις αρχές του 2021 αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση για τον πέμπτο γύρο της επιστρεπτέας προκαταβολής ώστε η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

Το σημαντικό αυτού του κύκλου του συγκεκριμένου μέτρου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας έως και τον Ιούνιο του 2021 για όσες επιχειρήσεις λάβουν τη στήριξη.

Σημειώνεται πως ο τέταρτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής μοίρασε 2,2 δισ. ευρώ σε 440.000 περίπου επιχειρήσεις, με αποτέλεμα να μα προστατεύονται 793.000 θέσεις εργασίας, αφού οριζόταν πως απαγορεύονται οι απολύσεις έως το Μάρτιο του 2020. Συνολικά από τους τέσσερις κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής οι επιχειρήσεις συμφώνησαν να διατηρήσουν περί το 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οικονομικών το επιτυχημένο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής εκτός όλων των άλλων αποτελεί ασπίδα προστασίας των θέσεων εργασίας.

Παράλληλα το οικονομικό επιτελείο τρέχει τις διαδικασίες για τον πέμπτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Όπως και στον 4ο κύκλο, έτσι και στον 5ο, το 50% της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις θα είναι μη επιστρεπτέο, υπό την προϋπόθεση να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

Αναφορικά με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 που θα δοθεί τον Ιανουάριο του 2021, με βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, το υπουργείο Αναφέρει πως το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως τέλος Ιουνίου του 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τα κριτήρια πτώσης τζίρου. Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι νέες επιχειρήσεις που άνοιξαν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Στο ύψος της ενίσχυσης που καθορίζεται από τον μαθηματικό τύπο που θα εφαρμοστεί, θα συνυπολογίζεται ολόκληρη η περίοδος Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου και θα προσαρμόζεται ανάλογα και με το ποσό που έλαβαν οι επιχειρήσεις στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4.

Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν να αιτηθούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 να λάβουν την ενίσχυση για το σύνολο του ποσού, όπως, επίσης, και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ως προς τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν κατά την προηγούμενη δήλωση.