ΑΡΚΑΔΙΑ. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των μελών του – επιχειρήσεων της Αρκαδίας σας ενημερώνει ότι στην ιστοσελίδα του, www.arcadianet.gr (Σημαντικά νέα) έχει αναρτηθεί η ηλεκτρονική παρουσίαση του προγράμματος «e-λιανικό».

Η εν λόγω παρουσίαση προβλήθηκε στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα 1 Μαρτίου, που πραγματοποίησε η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (ΔΕΠ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε με το Επιμελητήριο Αρκαδίας και τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με θέμα την παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ : E-Λιανικό - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜμΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».