ΠΑΤΡΑ. Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την 23η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

1) Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2021 που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

2) Έγκριση της αριθ. 19/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών που αφορά στην έγκριση της Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021 (Κώστας Πελετίδης: Δήμαρχος Πατρέων, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών)

3) Έγκριση του 2ου Πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή 12ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

4) Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Πατρέων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης: «Αναζωογόνηση Προσφυγικών Κατοικιών Δήμου Πατρέων - Κ.Χ.» στο πλαίσιο της ΑΤ06/2020 Πρόσκλησης με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

5) Έγκριση της υπ’ αρ. 3/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τρίτσης», Απορριμματοφόρα με γερανό» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

6) Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης αρχικής και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», αναδόχου «Γ. Δ. Κακαβάς με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

7) Σύνταξη όρων διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου (Δημοτικού Περιπτέρου) που βρίσκεται στο Δασύλλιο της Πόλης των Πατρών, ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων για να λειτουργήσει ως κατάστημα μαζικής εστίασης συγκεκριμένα Εστιατόριο Αναψυκτήριο, Σνακ-Μπαρ (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

8) Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες, κοπή δέντρων) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

9) Σύσταση-χορήγηση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγων διαχειριστών στις Κοινότητες του Δήμου Πατρέων για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

10) Διαγραφή οφειλής (ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

11) Διαγραφή οφειλής (Αβραμοπούλου Ιωάννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

12) Διαγραφή οφειλής (Αθανασοπούλου Θεοδώρα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

13) Διαγραφή οφειλής (Βέρρας Ανδρέας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

14) Διαγραφή οφειλής (Βούλγαρη Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

15) Διαγραφή οφειλής (Γεωργοπούλου Αμαλία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

16) Διαγραφή οφειλής (Γραμμενίδης Ανδρέας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

17) Διαγραφή οφειλής (Ζούπας Φώτιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

18) Διαγραφή οφειλής (Θεοδωρόπουλος Χρήστος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

19) Διαγραφή οφειλής (Καράβελας Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

20) Διαγραφή οφειλής (Καραγιάννης Γρηγόριος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

21) Διαγραφή οφειλής (Μπακοπούλου Χριστίνα, Μπακοπούλου Ελπίς) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

22) Διαγραφή οφειλής (Παναγιωτόπουλος Δημοσθένης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

23) Διαγραφή οφειλής (Παπαδοπούλου Θεοδώρα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

24) Διαγραφή οφειλής (Πολύχρονος Βασίλειος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

25) Διαγραφή οφειλής (Σταυροπούλου Ειρήνη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

26) Διαγραφή οφειλής (Τσάκας Βασίλειος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

27) Διαγραφή οφειλής (Φάλαρης Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)