ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο σεμινάριο του 4ου Κύκλου Επιχειρηματικών Σεμιναρίων που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas. Το σεμινάριο είχε θέμα: «Το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο “Ορίζοντας Ευρώπη”» και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σήμερα Τετάρτη 24 Μαρτίου.

Ο «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. Ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (2014-2020).

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που θα προσφέρει το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» την περίοδο 2021-2027. Πιο συγκεκριμένα, η δομή του προγράμματος, οι θεματικές περιοχές, οι γενικοί κανόνες συμμετοχής, καθώς και τα νεότερα σχετικά με την προετοιμασία και ανακοίνωση των πρώτων προκηρύξεων. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τα προγράμματα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία από το 1998, αποτελώντας επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους σε αυτά.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι παραγωγικών/τεχνολογικών επιχειρήσεων και εκπρόσωποι της τοπικής βιομηχανίας, ερευνητές, σύμβουλοι-μελετητές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ο 4ος Κύκλος Επιχειρηματικών Σεμιναρίων του ΣΕΒΠΕΔΕ και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, στο σύνολό του, στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από την ανάδειξη ευκαιριών χρηματοδότησης, εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρηματικών και εργοδοτικών φορέων. Ομιλητές των σεμιναρίων είναι εξειδικευμένα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σε δεκαπενθήμερη βάση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες, ενώ παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης κατόπιν αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ :2610620815