ΜΕΣΣΗΝΙΑ. Η FBS – Financial Business Systems, θα διεξάγει δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της βιώσιμης και αναπτυσσόμενης επιχείρησης του εικοστού πρώτου αιώνα», την Παρασκευή 23 Απριλίου και ώρα 18:00, διάρκειας 2 ωρών.

Ομιλητής θα είναι ο κ. Καμπούρης Δημήτριος - Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ειδικός επιστήμονας σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και εξυγίανσης επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Όποιος επιχειρηματίας ή στέλεχος επιχειρήσεων επιθυμεί να συμμετέχει, να αποστείλει E-mail με το ονοματεπώνυμο του, την ιδιότητα του και το e-mail του, στο info@mcci.gr ή να καλέσει στο 2721062212 - Γραμματεία Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Πρόγραμμα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Σκοπός
 2. Το εννοιολογικό περιεχόμενο των παρακάτω:

2.1. Επιχειρηματικό μοντέλο / Οικονομικό μοντέλο

2.2. Βιώσιμη επιχείρηση

2.3. Αναπτυσσόμενη επιχείρηση

 1. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο ως πρόταση της F.B.S.
 2. Το επιχειρηματικό μοντέλο, το επιχειρηματικό περιβάλλον και η Ελληνική

Πραγματικότητα

 1. Marketing και χρηματοοικονομικά: σημεία τριβής και επαφής

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ …ΧΑΡΑΣΣΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 1. Η επιχείρηση το τέλος του 2019
 2. Η επιχείρηση εν μέσω πανδημίας: τάσεις και επιπτώσεις ανά τρίμηνο το 2020
 1. Η κατάσταση του κλάδου και οι δυνάμεις του ανταγωνισμού της επιχείρησης εν μέσω πανδημίας
 1. Οι γενικοί στόχοι της Στρατηγικής, μέσα από το νέο επιχειρηματικό μοντέλο

4.1. Βιωσιμότητα (επίπεδο, όρια και αντοχές)

4.2. Ρευστότητα (Στατική – Δυναμική)

4.3. Ανταγωνιστικότητα σε όρους ανάπτυξης

 1. Η δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου – όρια και αντοχές, Stress Test για το επόμενο βήμα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 1. Ορίζοντας τα όρια της μεικτής κερδοφορίας, με βάση τους τομείς δραστηριότητας και το μίγμα πωλήσεων
 1. Συντελεστής απορρόφησης μικτής κερδοφορίας – περιθώριο συνεισφοράς
 2. Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης

3.1. Προσδιορισμός με βάση την:

α) Σκοπιμότητα

β) Αναγκαιότητα

γ) Αποτελεσματικότητα

3.2. Έλεγχος εξόδων με βάση την:

α) Φύση

β) Συμπεριφορά

γ) Λειτουργία

 1. Λειτουργική κερδοφορία (EBITDA)
 2. Ανάγκες κεφαλαίου κινήσεως και ρευστότητα της επιχείρησης
 3. Χρηματοδοτική και λειτουργική αναδιάρθρωση
 4. Καθαρή χρηματοροή
 5. Ποιότητα κερδοφορίας

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 1. Το επιχειρηματικό περιβάλλον και ο επιχειρηματικός κίνδυνος
 2. Η αποδοτικότητα μετά το EBITDA

2.1. Καθαρό Περιθώριο Κέρδους

2.2. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

2.3. Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων

 1. Άλλο ανταγωνισμός και άλλο ανταγωνιστικότητα
 2. Η ανταγωνιστικότητα με οικονομικούς όρους

4.1. Μεγέθυνση (ρυθμός ανάπτυξης)

4.2. Απόδοση συνόλου ενεργητικού

4.3. Δανειακή βιωσιμότητα

4.4. Συνολική βαθμολογία της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης

 1. Η προστιθέμενη αξία της επιχείρησης
 2. Η δημιουργία και το ύψος της προστιθέμενης αξίας ως απώτερος στρατηγικός στόχος της επιχείρησης