ΕΛΛΑΔΑ. Σημειώνεται ότι τα νέα μέτρα αφορούν όσους επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού τον Απρίλιο.

Το συνολικό κόστος των μέτρων για στήριξη αναμένεται να υπερβεί -σε πλήρη εξέλιξη- τα 14 δισ. ευρώ για το 2021, περίπου διπλάσιο από τις εκτιμήσεις του υπολογισμού, γνωστοποίησε αρχικά ο κ. Σταϊκούρας.

Για τον Απρίλιο, ο κ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε:

 • Για τις επιχειρήσεις που έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα αναστέλλεται η πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών εισφορών. Η δόση μεταφέρεται στο τέλος της ρύθμισης. Συγκεκριμένα για τον μήνα Απρίλιο θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται στα τέλη Μαρτίου, όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση.
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 100% στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον Απρίλιο. Για τους ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές θα καταβληθεί αποζημίωση στο 80% και 60% αντίστοιχα.
 • Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.
 • Ειδικά για τον Απρίλιο θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ η υποχρεωτική έκπτωση ενοικίου 40%.
 • Δρομολογούμε υπό προϋποθέσεις την καταβολή διπλής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του δεύτερου 10ήμερου του Απριλίου για Φεβρουάριο και Μάρτιο. Ειδικότερα για τον Μάρτιο και μισθώσεις που έχουν γίνει έως 31/1/2021 θα διενεργηθεί προκαταβολή αποζημίωσης με βάση τη δήλωση COVID Φεβρουαρίου εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα επτά μέτρα για εργαζόμενους και ανέργους

Ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε στη συνέχεια τα επτά μέτρα στήριξης σε εργαζομένους και ανέργους.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός, τα μέτρα έχουν εκτιμώμενο κόστος 695 εκατ. ευρώ ενώ ο προϋπολογισμός για το «δίχτυ προστασίας» εργαζομένων και ανέργων ξεπερνά τα 7,1 δισ. ευρώ. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι και άνεργοι, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια.

Τα επτά μέτρα του Υπουργείου είναι τα εξής:

 1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά δύνανται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενη επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως. Για το ίδιο διάστημα, καλύπτονται επίσης οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές. Για τον Απρίλιο θα συνεχιστεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ με τα ίδια κριτήρια για τις επιχειρήσεις που ίσχυαν κατά τον μήνα Μάρτιο και για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, χωρίς να ισχύουν κριτήρια υπαγωγής στο μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους.Το κόστος του μέτρου είναι στα 330 εκατ. ευρώ. Δίνεται επίσης Δώρο Πάσχα επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού επί αναλογία των ημερών αναστολής, την περίοδο Ιανουάριου-Απρίλιου 2021. Κόστος μέτρου 210 εκατ. ευρώ.
 2. Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας, έως τον Ιούνιο του 2021. Κόστος 3 εκατ. ευρώ
 3. Οι καλλιτέχνες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Καλλιτεχνών, δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού και τον Μάρτιο. Κόστος 16 εκατ. ευρώ.
 4. Συνεχίζεται η επιδότηση του πολιτισμού για κενές θέσεις (σε θέατρα, κινηματογράφους, μουσικές σκηνές και χώρους συναυλιών) έως και τον Μάρτιο του 2021. Κόστος 19 εκατ. ευρώ.
 5. Οι επαγγελματίες ειδικών κατηγοριών (πχ. ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί, κ.ά) δικαιούνται αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534 ευρώ για τον Μάρτιο 2021. Κόστος 1 εκατ. ευρώ.
 6. Παράταση δύο μηνών στα επιδόματα ανεργίας που λήγουν έως τέλη Μαρτίου 2021. Προϋπολογισμός στα 77 εκατ. ευρώ
 7. Επέκταση του μέτρου ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, μέχρι και τον Ιούνιο του 2021. Δίνεται δώρο Πάσχα επί της καταβαλλόμενης ενίσχυσης σε όσους συμμετείχαν στο Πρόγραμμα την περίοδο Ιανουάριου – Απριλίου 2021. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 38 εκατ. ευρώ.