Βάση των στοιχείων της έκθεσης απολογισμού πεπραγμένων την οποία υπέβαλε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής στον πρόεδρο της Βουλής, ο πήχης των συνολικών εισπράξεων τοποθετείται από την ΑΑΔΕ στη περιοχή των 50 δισ. ευρώ.

Ο στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος δεδομένης της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η αγορά μετά τα παρατεταμένα lockdown, αλλά και της συρρίκνωσης των εισοδημάτων των νοικοκυριών.

Δυσκολία στην επίτευξη των στόχων, αποτελεί και το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων παραμένουν σε αναστολή λειτουργίας, γεγονός που δεν διευκολύνει ούτε την επίτευξη των εισπρακτικών στόχων, ούτε όμως και τη διεξαγωγή των 150.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει το σχέδιο.


Για φέτος έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται:

• 23.000 φορολογικοί έλεγχοι από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

• 800 υποθέσεις ερευνών από τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης των Δημοσίων Εσόδων

• 15.000 «ραβασάκια» πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

• Πλέγμα διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

• 46.720 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ.

Παράλληλα, όπως προωθούνται δράσεις όπως :

• Ολοκλήρωση Λειτουργίας my DATA

• Υποστήριξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

• Διασύνδεση Ταμειακών με ΑΑΔΕ

• Ψηφιοποίηση Δηλώσεων φορολογίας Κεφαλαίου

• Ψηφιοποίηση Μητρώου

• Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Webservice) με πιστωτικά Ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων.

• Πίστωση των κεντρικών επιστροφών Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που είναι ενήμερα χωρίς αίτηση.

• Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.

• Ψηφιακή Σφράγιση και Αποσφράγιση Οχημάτων άλλων χωρών.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει επίσης νέα εργαλεία επικοινωνίας με τους φορολογούμενους με την ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της αλλά και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης στο περιβάλλον του ELENXIS των παρακάτω φορολογιών:

• Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας

• Ετήσιο τέλος χώρου καπνιζόντων

• Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

• Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης

• Φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία/ ενοικιαζόμενα δωμάτια

• Αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού