ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. “Καταβάλλεται προσπάθεια να εκδοθεί νέα πρόσκληση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19” δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, προσθέτοντας ότι όσοι δικαιούχοι ένστασης της προηγούμενης σχετικής πρόσκλησης δικαιωθούν στις προσφυγές τους, θα λάβουν την ενίσχυση καθώς έχει ήδη προβλεφθεί το σχετικό κονδύλιο.

Ανακοίνωση της ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου:

Σχετικά με τα αποτελέσματα της προηγούμενης πρόσκλησης:

Σας ενημερώνουμε ότι στη δράση 3.a.4 “Ἑνίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020 υποβλήθηκαν 8.302 αιτήσεις, αξιολογήθηκαν οι 2.439 αιτήσεις που βρίσκονταν στην υψηλότερη βαθμολογική κατάσταση, εκ των οποίων οι 733 δεν τηρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις πληρότητας και ως εκ τούτου απορρίφθηκαν, ενώ οι 1.704 που τηρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις προωθούνται προς ένταξη.

Οι αιτήσεις που δεν αξιολογήθηκαν ήταν χαμηλότερα βαθµολογικά και ως εκ τούτου δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν από την αναφερόμενη δράση.

Ο ΕΦΕΠΑΕ ενηµερώνει, τόσο τους δικαιούχους των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, όσο και τους υποψηφίους των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε.

Πιο ειδικά, στην περίπτωση των ενταγμένων πράξεων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή στον κάθε δικαιούχο, στην δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, στην οποία περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη.

Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στη δράση ενημερώνονται από τον ΕΦΕΠΑΕ και στη σχετική ενημέρωση, θα περιλαμβάνεται και ο λόγος απόρριψής τους, όπου σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην πρόσκληση δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης, µε προθεσμία υποβολής που θα αναγράφεται στην σχετική ηλεκτρονική επιστολή (5 εργάσιμες ημέρες).