ΜΕΣΣΗΝΙΑ. Χρονιά «αξιοσημείωτων οικονομικών επιδόσεων» ήταν για τον όμιλο Καρέλια το 2021, αφού μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας λόγω των επαναλαμβανόμενων κυμάτων της πανδημίας Covid-19 και των συνεχών μεταπτώσεων από καθεστώς περιοριστικών μέτρων σε περιόδους χαλάρωσης αυτών, κατάφερε να πετύχει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, άνοδο στους όγκους πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδας και περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών διαθεσίμων, στοιχεία τα οποία μεταφράζονται σε αύξηση της κερδοφορίας προ φόρων κατά 41,5 εκατ. ευρώ, ήτοι 57%.

Επιπλέον, η μείωση των οργανικών δαπανών σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις βοήθησαν στο να αντεπεξέλθει στα πρώτα σημάδια έντονων πληθωριστικών πιέσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του έτους, όταν άρχισαν να παρατηρούνται οι πρώτες αυξήσεις, τόσο στις τιμές κλήσης πρώτων και βοηθητικών υλών όσο και στα κόστη ενέργειας και διεθνών μεταφορών.

Η εικόνα σε Ελλάδα και εξωτερικό

Στις διεθνείς αγορές, ο όγκος πωλήσεων σημείωσε αύξηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Αφρικής, ενώ καθοδικά κινήθηκε στις υπόλοιπες χώρες της Ασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς Duty Free της Τουρκίας) με σταδιακή, όμως, βελτίωση κατά τους τελευταίους μήνες του έτους.

Στην ελληνική αγορά, ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε αύξηση 6,6% στα τσιγάρα και οριακή αύξηση στον καπνό για στριφτό τσιγάρο, ενώ τα μερίδια αγοράς της εταιρείας ανήλθαν αντίστοιχα σε 19,34% (από 18,24% το 2020) και 27,24% (από 26,97% το 2020).

Παράλληλα, στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της χώρας, η χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών κατά τους τελευταίους μήνες στάθηκε ικανή να ανατρέψει την υστέρηση των πωλήσεων που παρουσιάστηκε κατά τους πρώτους μήνες του 2021, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί αύξηση του κύκλου εργασιών από τον συγκεκριμένο τομέα, κατά 42%.

Τα μεγέθη

Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, ο ενοποιημένος καθαρός (χωρίς Ε.Φ.Κ,) κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 228 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 8% σε σχέση με το 2020. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων, συναλλαγματικών διαφορών και αποσβέσεων ανήλθαν σε 106,97 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 16,65% σε σύγκριση με το 2020. Τέλος, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και φόρους, ανήλθαν σε 87,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 60,4% σε σύγκριση με το 2020, βοηθούμενα και από σημαντικές συναλλαγματικές διαφορές λόγω της έντονης ανατίμησης της ισοτιμίας του αμερικανικού δολαρίου έναντι του ευρώ κατά την διάρκεια της χρήσης.

Οι επιπτώσεις

Η διοίκηση της εισηγμένης παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό επίπεδο και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις των αντίξοων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις, αποτέλεσμα:

  • των προβλημάτων στην αλυσίδα τροφοδοσίας,
  • του περιορισμού της προσφοράς σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας,
  • της αυξήσεως των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των υποπροϊόντων αυτών και της ηλεκτρικής ενέργειας,
  • της έντονα επεκτατικής πολιτικής των κεντρικών Τραπεζών παγκοσμίως,
  • της πολεμικής διένεξης Ρωσίας Ουκρανίας.

Προτεραιότητα η επάρκεια

Ήδη από τους τελευταίους μήνες του 2021, η εταιρεία έχει έρθει αντιμέτωπη με σημαντικότατες ανατιμήσεις στις πρώτες και βοηθητικές ύλες, στο ενεργειακό κόστος και στο κόστος μεταφορών, ενώ σε κάποιους τομείς η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Στην παρούσα φάση η εταιρεία θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση της επάρκειας σε πρώτες και βοηθητικές ύλες και λιγότερο την αναζήτηση αμφίβολης αποτελεσματικότητος εναλλακτικών λύσεων με χαμηλότερο κόστος. Παράλληλα, και όπου αυτό είναι εφικτό και χωρίς να κινδυνέψει η ανταγωνιστικότητά της, η Καρέλιας προχωράει σε αυξήσεις των εργοστασιακών της τιμών ώστε να καλύψει μέρος των παραπάνω ανατιμήσεων.

Πίεση στο μικτό περιθώριο

Πάντως, από το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και μετά αναμένει μία μείωση του μικτού της περιθωρίου κατά 10% - 20% περίπου, ενώ σε περίπτωση που το αμερικανικό δολάριο διολισθήσει έναντι του ευρώ, η μείωση στην μικτή κερδοφορία θα είναι μεγαλύτερη.

Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, δεν αναμένει σημαντικές διαφοροποιήσεις και ήδη από τους πρώτους μήνες του έτους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς μας αγορές, οι πωλήσεις παρουσιάζουν μικρή άνοδο, ενώ έντονα ανοδική πορεία αναμένεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και στους κλάδους Duty Free και ταξιδιωτικής λιανικής.

Σε επίπεδο μεριδίων αγοράς, δεν αναμένει σημαντικές μεταβολές παρά τη δρομολογημένη αύξηση της φορολογίας καπνικών, ιδιαίτερα στην Βουλγαρία, αλλά και τον ανταγωνισμό από εναλλακτικά προϊόντα παροχής νικοτίνης.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις