ΣΠΑΡΤΗ. Σε σύσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννη Οικονόμου συμμετείχε ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας, με θέμα την υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων στο κείμενο της προδημοσίευσης των Νέων Αγροτών.

Όπως αναφέρουν «…Η συγκεκριμένη σύσκεψη προκλήθηκε από τον βουλευτή Λακωνίας κ. Αθανάσιο Δαβάκη ο οποίος έκρινε ότι έπρεπε να μεσολαβήσει κατ’ αυτό τον τρόπο ώστε να υπάρξει μία σύσκεψη με τον υπουργό θεωρώντας σημαντικές τις παρατηρήσεις του Συλλόγου μας προς την κατεύθυνση της ωφέλειας της Λακωνικής Γεωργίας και οικονομίας».

Στην τηλεσυνάντηγση, τέθηκαν επιγραμματικά τα ακόλουθα σημεία-παρατηρήσεις επί του κειμένου:

 • «Το μέγεθος της εκμετάλλευσης που απαιτείται να έχει κάποιος ώστε να υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας επισημαίνοντας ότι είναι σχεδόν διπλάσιος του μέσου κλήρου της Ελλάδος αλλά και υπερβαίνει κατά πολύ το μέσο πλήθος ζώων κοπαδιού της Λακωνικής πραγματικότητας. Προτείναμε να μειωθεί στον μέσο κλήρο και στο μέσο πλήθος ζώων τουλάχιστον ως απαίτηση ένταξης και ας τεθούν υψηλότεροι στόχοι (απόκτηση βιωσιμότητας μέχρι το τέλος του προγράμματος).
 • Τη χρήση της τυπικής αποδόσεως (τζίρος) ως βασικό κριτήριο για να υποβάλλει κάποιος φάκελο (18.000 €) διότι πρόκειται για προσδιορισμό μεταβλητό σε ότι φορά και στα δύο του σκέλη (παραγωγή, μέση τιμή) αλλά και το μέγεθος μετά από ανάλυση καταδεικνύει ότι μία εκμετάλλευση των 18.000 € δεν είναι βιώσιμη έναντι μίας εκμετάλλευσης της τάξεως των 8.000€ (λόγω αμειβόμενης εργασίας). Αντ’ αυτού εμείς προτείναμε το μέγεθος των ωρών εργασίας (ΜΑΑΕ) οι οποίες είναι σταθερές και συγκεκριμένες ανά είδος καλλιέργειας, με πρόταση την απαίτηση κατά την ένταξη της μίας ΜΑΑΕ δηλαδή δραστηριότητας που κατ’ αρχήν να καλύπτεται από την εργασία μόνο του γεωργού.
 • Την μη δημοσιοποίηση των κριτηρίων βαθμολόγησης των φακέλων γεγονός που καθιστά το τοπίο άγνωστο ώστε οι συνάδελφοι ιδιώτες μελετητές, ως σύμβουλοι των αγροτών να τους δώσουν σωστές κατευθύνσεις.
 • Το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν δραστηριότητες που δίνουν γεωργικό εισόδημα φορολογικά (οικοτεχνία στη φυτική και στη ζωική παραγωγή) ή καταναλώνουν ώρες εργασίας (π.χ. τυποποίηση και αποπικρινισμός ελιών ποικιλίας καλαμών) και οι οποίες δεν προσμετρώνται μέσω του κριτηρίου της τυπικής απόδοσης. Επ’ αυτού προτείναμε εκ νέου τη χρήση των ωρών εργασίας (ΜΑΑΕ) κριτήριο που μπορεί να περιγράψει αυτές τις δραστηριότητες.
 • Την αδυναμία υποβολής φακέλου σε φυσικό πρόσωπο όταν ο/η σύζυγος εμφανίζει ή εμφάνισε γεωργική εκμετάλλευση. Επ’ αυτού δηλώσαμε ότι δεν υφίσταται κάτι αντίστοιχο σε κανένα πρόγραμμα επιδότησης νέου επαγγελματία αλλά και στον τομέα της γεωργίας οι σύζυγοι θεωρούνται ως διαφορετικές οικονομικές οντότητες (επιδότηση, φορολογία κλπ). Προτείναμε να μην ληφθεί υπ’ όψιν η εκμετάλλευση του/της συζύγου.
 • Το ύψος του πριμ το οποίο το θεωρούμε υπερβολικό και το οποίο μάλλον προσκαλεί για υποβολή φακέλους από υποψηφίους οι οποίοι δεν είναι αντικειμενικός τους στόχος η γεωργία. Αναφέραμε ότι άποψή μας είναι ότι και με 20.000€ γεγονός που αυξάνει τον αριθμό των προς ένταξη υποψηφίων ο ενδιαφερόμενος πραγματικά θα υποβάλλει φάκελο.
 • Την ημερομηνία προσδιορισμού της πρώτης εγκατάστασης δεδομένου ότι το προηγούμενο πρόγραμμα απείχε χρονικά από το προς προκήρυξη και εξ αυτού πολλοί που δεν εντάχθηκαν τότε χάνουν το δικαίωμα επανυποβολής.
 • Την μη αποδοχή και συνεπώς προσμέτρηση κατά την προδημοσίευση της επίσπορης καλλιέργειας (διπλή καλλιέργεια από την ίδια γη) ούτε υπαίθρια αλλά ούτε και υπό κάλυψη.
 • Τη στρατιωτική θητεία κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα δεδομένου ότι θα υποβάλλουν αιτήσεις ενδεχομένως και πολίτες τη ΕΕ και αυτό μπορεί να δημιουργήσει γραφειοκρατικά (και όχι μόνο) προβλήματα.
 • Την ιδιότητα του φοιτητή εν γένει σε σχολές που πραγματεύονται τη γεωργία και ποιες θα είναι αυτές και τί θα προσδίδουν.
 • Το τί θα γίνει με την κατανομή των ποσών ανά περιφέρεια, δεδομένης της διαφορετικής εικόνας της κάθε Περιφέρειας, αλλά και ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός του μέτρου».

Η ενημέρωση εκ μέρους του υπουργού:

 • Σε ότι αφορά στο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων κρίνει ότι τελικά θα είναι μικρότερη η τυπική απόδοση από αυτή των 18.000€ και την προσδιόρισε περίπου στις 14.000€. Μάλιστα επεσήμανε ότι ενδεχομένως να υπάρξει και διαφοροποίηση αυτού τόσο σε ότι αφορά στις δενδρώδεις αλλά και στη μελισσοκομία.
 • Για τα κριτήρια και τη δημοσιοποίησή τους μας έκανε γνωστό ότι αυτά έχουν συνταχθεί και επίκειται η δημοσιοποίησή τους εντός των επομένων ημερών.
 • Για τη χρήση της τυπικής αποδόσεως έναντι των μονάδων ανθρώπινης εργασίας ο Υπουργός μας απάντησε ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται αυτό το κριτήριο και δεν υπάρχει πρόθεση να μεταβληθεί. Πέραν όμως αυτού δήλωσε ότι δραστηριότητες που απασχολούν τον αγρότη δίνοντάς του γεωργικό εισόδημα χωρίς να έχει να κάνει με στρέμματα (οικοτεχνία κλπ) θα το δει εάν και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να εξετασθεί.
 • Τα ζητήματα της δυνατότητας υποβολής φακέλου από άτομο όπου ο/η σύζυγος είχε ή έχει γεωργική εκμετάλλευση, το ύψος του πριμ που θα δοθεί ανά εκμετάλλευση και το θέμα με τις επίσπορες καλλιέργειες ο Υπουργός μας έκανε γνωστό ότι είναι στο πλαίσιο των πολιτικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί ώστε και να μειωθούν κατά το δυνατό οι όποιες εικονικότητες εμφανιζόντουσαν κατά τα προηγούμενα προγράμματα συγκαταλέγοντας σε αυτές και τη μόνιμη κατοικία αλλά και να μειωθεί το φαινόμενο των επιλαχόντων. Επίσης σε ότι αφορά στο ύψος του πριμ τόνισε ότι πολιτική απόφαση είναι μέσω αυτού να υπάρξει η αναγκαία ρευστότητα ώστε να μπορεί ο Νέος Αγρότης να επενδύσει στην εκμετάλλευσή του μέσω του προγράμματος των σχεδίων βελτίωσης που θα προκηρυχθεί και αυτό.
 • Για το ζήτημα των σχολών-φοιτητών αλλά και για το θέμα της σταθερής χρονικής βάσης της πρώτης εγκατάστασης ο Υπουργός μας ενημέρωσε ότι είναι από αυτά που τους απασχολούν.
 • Για τη στρατιωτική θητεία μας έκανε γνωστό ότι μάλλον θα απαλειφθεί από τις απαιτήσεις του προγράμματος.
 • Σε ότι αφορά στην κατανομή των ποσών ανά Περιφέρεια μας ενημέρωσε ότι έχουν συγκεκριμενοποιηθεί από την ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών) κριτήρια κατά το παρελθόν μέσω των οποίων γίνεται η κατανομή και δεν υπάρχει πρόθεση αυτά να αλλάξουν. Επίσης μας επεσήμανε ότι θα είναι μία η προκήρυξη και δεν θα υπάρξει επαναπροκήρυξη αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον. Στην περίπτωση αυτή θα μεταφερθούν τα ποσά σε άλλες Περιφέρειες με μεγαλύτερη απορρόφηση.
 • Τέλος σε ότι αφορά στον συνολικό προϋπολογισμό μας πληροφόρησε ότι σκοπεύουν στην ένταξη περίπου 15.000 νέων αγροτών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον βουλευτή Λακωνίας Θανάση Δαβάκη, τον πρόεδρο Γεώργο Μπουραζάνη, την αντιπρόεδρο κα Μαριλένα Χρυσαδάκου και τον Γραμματέα κ Χρύσανθο Κωστάκο και οι ακόλουθοι μελετητές του Νομού και μέλη του Συλλόγου: η κα Σοφία Αποστολάκη, η κα Άννα Βλάχου, ο κ. Παναγιώτης Παντελάκος, η κα Γαρυφαλιά Χαρβούρου και ο κ. Σταύρος Χρυσαδάκος.

Ο Σύλλογος αναφέρει

«Θα θέλαμε εκ νέου να ευχαριστήσουμε τόσο τον υπουργό κ. Οικονόμου για το χρόνο του αλλά και για την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε όσο και τον Βουλευτή Λακωνίας κ. Δαβάκη για την μεσολάβηση ώστε να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη.

Τέλος κρατούμε τη δήλωσή του υπουργού ότι εκτιμά τον δίαυλο επικοινωνίας που άνοιξε με αυτό τον τρόπο και ευελπιστεί η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων να συνεχιστεί και στο μέλλον».