Γράφει η Χριστίνα Μανδρώνη

ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Μειωμένο διατηρείται το ιικό φορτίο για Covid-19 στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, όπως έδειξε η Εργαστηριακή ανάλυση δείγματος από την είσοδο του Βιολογικού Καθαρισμού της Καλαμάτας. Η ανάλυση έγινε στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή ανίχνευση SARS-CoV-2, ενώ το δείγμα ελήφθη στις 15 Απριλίου 2021.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα από τα «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.» για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, στο υπ’ αριθμ. 31155047 δείγμα από την είσοδο του Βιολογικού, τα αντίγραφα ιικού φορτίου για SARS-CoV-2 εμφανίζονται κάτω από όριο ανίχνευσης.

Δείτε τη σχετική έκθεση δοκιμής