ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ. Ολοκληρώθηκε στον Κόλπο της Μονεμβασιάς, το διάστημα από 8 έως 23 Απριλίου, η 2η Φάση της επιχείρησης εξουδετέρωσης πυρομαχικών, από την Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών (ΟΕΝ) της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ).

Τι περιελάμβανε η επιχείρηση;

Ως επί το πλείστον, η επιχείρηση περιελάμβανε την εξουδετέρωση πολλών βλημάτων που χρονολογούνται από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έως τώρα ήταν βυθισμένα κοντά στον λιμενοβραχίονα, στο λιμάνι της Μονεμβασιάς.

Η καταστροφή των βλημάτων περιλαμβάνει την αποκόλληση και ανάσυρσή τους από τον πυθμένα, τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο και την εξουδετέρωσή τους με ελεγχόμενη έκρηξη.

Από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών σημειώνεται πως, «…όλες οι φάσεις της επιχείρησης εκτελούνται σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, την Ελληνική Αστυνομία και το Δήμο Μονεμβασιάς».