ΜΟΛΑΟΙ. Πρόταση χρηματοδότησης του Αλιευτικού καταφυγίου Ελαίας κατατέθηκε από τον Δήμο Μονεμβασίας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία, προϋπολογισμού 1.360.000 €, μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Λακωνίας.

Πλάνο Ανάπτυξης λιμενικών υποδομών

Η βελτίωση και η επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Ελαίας εμπεριέχεται στο Πλάνο Ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μονεμβασίας.

Πιο συγκεκριμένα

Επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 30,50 m στην ίδια διεύθυνση, με εξωτερική προστασία από φυσικούς ογκόλιθους και βάθος -4,0m για όλο το μήκος του, περιλαμβάνουν τα προτεινόμενα έργα.

Προβλέπεται επίσης ανακατασκευή των υπαρχόντων κρηπιδωμάτων με συνολικό μήκος 26.90 m καθώς και καινούρια επίστρωση της ανωδομής.

Το πλάτος της επέκτασης παραμένει όπως και στο υπάρχον.

Προτείνονται επίσης κρηπιδώματα κατά μήκος του υφιστάμενου τοίχου σε διεύθυνση ανατολική πλάτους 4,0m και μήκους 94,33m μέχρι το όριο της εκσκαφής στο -4,0 m ενώ ακολουθεί διαμόρφωση του χώρου με λιθορριπή για το υπόλοιπο τμήμα πλησίον της παραλίας μήκους 56,50m να μπορεί να εξυπηρετεί μεγάλο μέρος από τα μικρά αλιευτικά σκάφη της περιοχής ώστε αυτά να μην χρειάζεται να καταλαμβάνουν τον πολύτιμο χώρο των κρηπιδωμάτων.

Η απαιτούμενη προστασία του προσήνεμου μόλου περιλαμβάνει φυσικούς ογκόλιθους θωράκισης, ατομικού βάρους 8 έως 10 tn με στάθμη στέψης 5 m+5.0 m.

Όλα τα κρηπιδώματα θα έχουν λιθεπένδυση των ορατών τους όψεων ώστε να δένουν με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του υπάρχοντος λιμένος.

Τα κρηπιδώματα θα κατασκευαστούν με τεχνητούς ογκόλιθους και η ανωδομή θα είναι στην στάθμη +1,0 m.

Στην σκυροδέτηση της ανωδομής των κρηπιδωμάτων θα ενσωματωθούν αγωγοί από P.V.C. με φρεάτια ανά περίπου 10m για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα προσορμίζοντα σκάφη.

Σε όλο το μήκος των έργων θα υπάρχει εξοπλισμός πρόσδεσης, από χυτοχαλύβδινες δέστρες, ανά περίπου 10m για τα μεγαλύτερα σκάφη και κρίκους προσδέσεως ανά 3 m για τα μικρότερα.

Επειδή το πρόβλημα ελλιμενισμού τους καλοκαιρινούς μήνες είναι έντονο προτείνεται στο εσωτερικό του λιμένος να δημιουργηθεί θέση αγκυροβολίου 3,10 Χ3,10m.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις