ΜΥΣΤΡΑΣ. Σε άτυπη προδημοσίευση αναμενόμενου Μεταπτυχιακού Προγράμματος, προχώρησε ο Νίκος Ζαχαριάς, διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.), ανακοινώνοντας το νέο, καινοτόμο και διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου, με τίτλο, «Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά».

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)

Το νέο ΠΜΣ είναι διατμηματικό, αφού αποτελεί σύμπραξη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

 • Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, (Καλαμάτα, επισπεύδον Τμήμα)
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη),
 • Διοικητικής Επιστήμης (Τρίπολη) και,
 • Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη),

και θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2022, στο Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού, στον Μυστρά.

 • Μοναδικό ΔΠΜΣ

Αξίζει να αναφερθεί πως το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που συνδυάζει όχι μόνο την Τεχνολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά, αλλά και το Μάνατζμεντ, τη διαχείριση με σύγχρονους οικονομικούς όρους.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές από όλη τη χώρα και η επιλογή θα γίνει κατόπιν συνεντεύξεων και κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών… Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός Ιουνίου.

Αποτελεί τη μεγαλύτερη διατμηματική σύμπραξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που αφορά στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, με έδρα το Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού και τον Μυστρά

 • Το γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ σχετίζεται με τους σύγχρονους και διεπιστημονικούς κλάδους του Μάνατζμεντ και των Νέων Τεχνολογιών, με εφαρμογή στην Πολιτιστική Κληρονομιά.

Σκοπός είναι η «..παροχή εξειδικευμένων, σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιστημονικών γνώσεων σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών και ερευνητικών κατευθύνσεων στο εν λόγω θεματικό πεδίο».

 • Στόχοι

Στόχος του ΔΠΜΣ είναι οι απόφοιτοι,

 • «να μπορούν να εργαστούν στη διοίκηση και διαχείριση πολιτιστικών φορέων και προγραμμάτων στον τομέα της πολιτισμικής κληρονομιάς με χρήση τεχνολογικών εργαλείων,
 • να μπορούν να εργαστούν ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων σε επαγγελματικά προγράμματα που αφορούν τον πολιτισμό
 • να αναπτύξουν την ερευνητική φιλοσοφία και μέσω αυτής να κατακτήσουν τις έννοιες της εφικτότητας μιας πολιτιστικής ιδέας αλλά και της συνεπαγόμενης επιχειρηματικότητας και βιωσιμότητας του εγχειρήματος.»

Αριθμός φοιτητών - Διάρκεια φοίτησης

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να φιλοξενήσει έως 30 φοιτητές, έναν στενό σχετικά κύκλο, ώστε να μπορούν αυτοί να επωφελούνται με την άμεση επαφή με τους διδάσκοντες.

Ο απόφοιτος, λοιπόν, θα μπορεί να κατανοεί στο σύνολό τους, όλες τις παραμέτρους που εμπλέκονται στη διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τόσο από την οπτική της Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όσο και από την οπτική της Τεχνολογίας και της Διαχείρισης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται και εξ’ αποστάσεως σε ποσοστό 35%.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΙΝΕΒΥΠ από τις αρχές Ιουλίου 2022.

 • Γιατί είναι σημαντικό το νέο Πρόγραμμα;

Το νέο ΔΠΜΣ αναμένεται να λειτουργήσει αναπτυξιακά στην περιοχή της Λακωνίας, στην Πελοπόννησο και στη χώρα, λόγω του καινοτόμου και σύγχρονου χαρακτήρα του!

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις