ΜΑΝΗ. Την προσέγγιση τού μυστηρίου τής Αγίας Τριάδος είχε ως περιεχόμενο τού κηρύγματός του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ' κατά τον πανηγυρικό Εσπερινό στον Ἱ.Ν. Άγιας Τριάδος Στούπας, όπου χοροστάτησε και χειροθέτησε κατά το πέρας τής Ακολουθίας και τον πρωτοπρεσβύτερο π. Φίλιππο Καλογερόπουλο σέ πνευματικό.

Μεταξύ άλλων στο κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης ανέφερε :

«Ὁ Θεός εἶναι Εἷς κατά τήν οὐσίαν καί Τριαδικός κατά τάς ὑποστάσεις. Τῆς αὐτῆς μιᾶς θείας οὐσίας εἶναι καί τά τρία πρόσωπα τῆς θεότητος ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα. Ἕκαστον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχει ἴδιον ὑποστατικόν ἰδίωμα. Ὁ Πατήρ τήν ἀγεννησία. Ὁ Υἱός τήν γέννησιν καί τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν ἐκπόρευσιν.

Αὐτό εἶναι τό μέγα κεφάλαιον τῆς πίστεως ὅτι: Θεός Μονάς ἅμα καί Τριάς. Ὡραιότατα τό λέγει ὁ Ἱ. Δαμασκηνός: «Ἔχουμε μίαν οὐσίαν, μίαν θεότητα ἐν τρισί τελείαις ὑποστάσεσιν... ἀσυγχύτως, ἡνωμέναις καί ἀδιασπάστως διαιρουμέναις». Καί ἕνα τροπάριον τῆς Ἐκκλησίας, Κάθισμα Μεσονυκτικοῦ Κυριακῆς Γ' ἤχου θαυμάσια λέγει: «Θείας φύσεως ὁμοουσίου, τό τρισήλιον ὑμνοῦμεν κράτος καί τρισαγίαις φωναῖς ἐκβοήσωμεν˙ Ἅγιος εἶ, ὁ Πατήρ ὁ προάναρχος˙ Ἅγιος εἶ, ὁ Υἱός ὁ συνάναρχος˙ Πνεῦμα Ἅγιον, ὁ εἷς ἀμερής Θεός ἡμῶν καί πάντων Ποιητής καί φιλάνθρωπος». Ὑπενθύμισε δέ στή συνέχεια ὁ Σεβ. τό σημεῖον τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος μέ τήν κεραμῖδα κατά τήν Α' Οἰκ. Σύνοδο γιά νά μιλήσει γιά τά τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί εἶπε ἀκόμη ὅτι: «Ὅπως εἶναι ἀδύνατον νά χωρέσεις ὅλο τό πέλαγος τῆς θάλασσας σέ ἕνα μικρό ποτήρι, ἔτσι δέν εἶναι δυνατόν νά καταλάβει ἡ ἀνθρώπινη λογική τό ἄπειρον πέλαγος τῆς ἀκαταλήπτου θεότητος, τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος».

Γι' αυτό ὁ Σεβ. κλείνοντας το θείο κήρυγμα είπε: «Ὀφείλουμε ἐπάνω καί πρίν ἀπ' ὅλα, νά φυλάττουμε τήν καλή κληρονομία καί ὁμολογία τήν ἁγία πίστη στόν Πατέρα καί τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ πιστός χριστιανός αὐτό κάμνει: Προσκυνᾶ τήν Ἁγία Τριάδα».

Μετά το πέρας τού Εσπερινού ὁ Σεβ. διένειμε στους πιστούς εκκλησιαστικά βιβλία Ιερών Ακολουθιών.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις