ΑΡΓΟΣ. Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους - Μυκηνών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 18 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

  1. Περί καθορισμού των δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2024 και εφεξής - εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
  2. Περί καθορισμού των τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2024 και εφεξής - εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
  3. Επί του από 6-6-2024 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του δημοτικού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του Ν. 339/76 ετών 2015-2019» - εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
  4. Καθορισμός μηνιαίων εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο των Ν.Π.Δ.Δ. α)«Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και β)«Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
  5. Μίσθωση ακινήτου για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγητής ο κ. Φ. Κολεβέντης.Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις