ΣΠΑΡΤΗ. Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σπάρτης (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) στις 26 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ». Εισηγ.: κος Παυλής Παναγιώτης
 • Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης οικ. έτους 2023. Εισηγ.: κος Θεοδωρακάκος Παναγιώτης
 • Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης οικ. έτους 2023. Εισηγ.: κος Μπαρέλος Παναγιώτης
 • Μεταφορά πιστώσεων του έργου 2019ΣΕ11910024 Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης στον λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος Εισηγ.: κος Αντωνάκος Χρήστος-Άγγελος
 • Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης για διεξαγωγή πολιτιστικής εκδήλωσης. Εισηγ.: κος Αντωνάκος Χρήστος-Άγγελος
 • Έγκριση εγγραφής – επανεγγραφής παιδιών στη δύναμη των φιλοξενούμενων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Εισηγ.: κος Λάζαρης Θεοφάνης
 • Περί ορισμού μελών για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή χορήγησης ή ανανέωσης άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδόμενων επ’ αμοιβή προσώπων. Εισηγ.: κος Λάζαρης Θεοφάνης
 • Έγκριση δαπάνης καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άτομο που βρίσκεται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, κατοίκου του Δήμου μας και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 2000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6733.002, με τίτλο: «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άτομα που βρίσκονται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, θεομηνίας ή άλλου απρόβλεπτου συμβάντος» Εισηγ.: κος Λάζαρης Θεοφάνης
 • Ορισμός υπαλλήλου για τη διαχείριση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους Εισηγ.: κος Αντωνάκος Χρήστος-Άγγελος
 • Πρακτική άσκηση φοιτητριών Α.Ε.Ι. στο Δήμο Σπάρτης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, αρχόμενης από 01-07-2024 Εισηγ.: κα Βαγιακάκου-Δογαντζή Αδαμαντία
 • Περί αιτήματος ανανέωσης παραχώρησης της χρήσης αιθουσών στο συγκρότημα παλαιών σφαγείων στον Σκοπευτικό Όμιλο Λακεδαιμονίων «ΛΕΩΝΙΔΑΣ». Εισηγ.: κος Αντωνάκος Χρήστος-Άγγελος
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2024. Εισηγ.: κος Αντωνάκος Χρήστος-Άγγελος

Η 3η Ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87-7.6.2010) όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 ν. 5056/2023, Σας καλώ να συμμετέχετε στην 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της παρούσας Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στις 3 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Σπάρτης (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Κατά Νόμο, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, μπορούν να καταθέσουν στο Προεδρείο ή στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου έως ένα θέμα ο καθένας, το οποίο να αφορά το έργο της Δημοτικής Αρχής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2024, ημέρα Κυριακή, και ώρα 24.00, με την έννοια ότι θα ληφθούν υπόψη όλα τα θέματα που θα επιθυμεί να θέσει ο καθένας σύμβουλος, εφόσον έχουν παραδοθεί ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση [grammateia_ds@1504.syzefxis.gov.gr] έως την ανωτέρω ημεροχρονολογία και ώρα.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα καταρτιστεί σε συνέχεια της υποβολής των θεμάτων, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη του ως άνω Νόμου.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις