ΣΠΑΡΤΗ. Την Δευτέρα 17/11/14 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης προκειμένου να λάβει αποφάσεις για 24 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου και καλούνται τόσο οι δημότες όσο και οι εκπρόσωποι φορέων να την παρακολουθήσουν.

Τα θέματα που θα εισηγηθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι:


1ο Έκφραση θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τα κρούσματα δηλητηριάσεων ζώων στη Δ.Ε. Φάριδος

2ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πλατείας Γοράνων».
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

3ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθαρμένων πλακοστρώσεων Τ.Κ. Χρυσάφων Δ.Ε. Θεραπνών».
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Τ.Κ. Αγριάνων».
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

5ο Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ, ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ» της Δ.Ε. Μυστρά
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΡΔΟΝΙΑΣ – ΕΥΡΩΤΑΣ 3 km» της Δ.Ε. Πελλάνας
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

7ο Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)
Εισηγητές κ. Δήμαρχος, κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

8ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα Δ.Ε. Μυστρά» αναδόχου ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

9ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των Τ.Κ. Γκοριτσάς – Αγίων Αναργύρων», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Μυστρά, Παρορείου, Αγ.Ιωάννη και Αναβρυτής»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

11ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των ειδών της προμήθειας ενταγμένης στο Χ.Π. «ΔΕΠΙΝ 2007-2013», υποέργο 2 της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

12ο Εξέταση ένστασης αναδόχου «ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΤΕ» κατά της έγκρισης 6ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου: «Ανάπλαση οδού Λεωνίδου»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Άδεια κατασκευής μαντρότοιχου στην τ.κ. Πολοβίτσας Δ.Ε. Φάριδος – αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Πολοβίτσας «ΤΑ ΚΟΤΡΩΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Συζήτηση αίτησης κτηνοτρόφου και συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2014
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

15ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το έργο «Ανάπλαση περιοχής Κολυμβητηρίου Σπάρτης».
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

16ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για 6ο λογαριασμό τόκων υπερημερίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αλεσίων Δήμου Σπαρτιατών».
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

17ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

18ο Έγκριση ή μη συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου μας στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2014 από την εταιρεία «ΑΡΧΙ SEMINARS» με τίτλο «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 59 ΤΟΥ Ν. 4182/2013, ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ Β΄& Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ» και οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενου υπαλλήλου (Οικονομικών Υπηρεσιών).
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

19ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για Σίτιση Μουσικού σχολείου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2014- 2015»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

20ο Συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στη Διεθνή Οργάνωση «Πόλεις Αγγελιοφόροι της Ειρήνης».
Εισηγητής: κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

21ο Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης του 19 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

22ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη του 10 καταστήματος Δημοτικής αγοράς
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

23ο Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2013
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

24ο Έγκριση της αριθ.83/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014»
Εισηγητής: κ. Σάββας Βελισσάρης

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.