ΣΠΑΡΤΗ. Η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ Αδαμαντία Τζανετέα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας παρουσία των τεχνικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του αναδόχου μελετητή του Φράγματος της Κελεφίνας, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την πορεία της μελέτης η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και ως το τέλος Νοεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων που αποτελούν την ποιο χρονοβόρα διαδικασία της μελέτης.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή φράγματος επί του υδατορέματος Κελεφίνα που χωροθετείται περίπου 6,0 Km ΝΔ του Δημοτικού Διαμερίσματος των Βρεσθένων και 11,0Km ΒΑ της πόλης της Σπάρτης.

Η κ Τζανετέα τόνισε: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις μελέτες που αφορούν τη Λακωνία και εκπονούνται από άλλους φορείς, όπως στην προκειμένη περίπτωση από του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και υποβοηθά με κάθε τρόπο στην ολοκλήρωση τους, προκειμένου την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 -2020 (ΣΕΣ) οι ώριμες μελέτες, όπως το φράγμα της Κελεφίνας, να μετουσιωθούν σε έργα».