ΣΠΑΡΤΗ. Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 18.00, θα πραγματοποιηθεί τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε LIVE ΕΔΩ

1ο Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού για « Προμήθεια σίτισης μουσικού σχολείου Δήμου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2015-2016»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

2ο Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού για «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δ.Ε.Μυστρά»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Υποβολή αιτήματος στο Δ/νση Δασών Ν. Λακωνίας για παραχώρηση χώρου γειτνιάζοντος στον ΧΑΔΑ Πελλάνας για εγκατάσταση ΧΥΤΥ, ΚΔΑΥ & Μονάδας Μηχανικής Διαλογής ΑΣΑ και Κομποστοποίησης
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

4ο Μετονομασία 3ου Γυμνασίου Σπάρτης – προσθήκη προσωνυμίας
Εισηγητής: κ.Νικόλαος Δούνιας

5ο Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2015 για «Προμήθεια στεγάστρων και κιγκλιδωμάτων ΤΚ Αμυκλών»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την υλοποίηση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Σπαρτιατών»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για το έργο «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τοιχείου στην Τ.Κ. Περιβολίων»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για το έργο « Αντιστήριξη κατολισθαίνοντος πρανούς επί της Επαρχ.οδού Λογγάστρας – Βορδόνιας εντός οικισμού Σουστιάνων»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 για το έργο «Επείγουσα αποκατάσταση οδού Καραβά- Λογγάστρα στην Χ.Θ 2+100 λόγω πλευρικής κατάρρευσης»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Εξουσιοδότηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιϊα και Τεχνικά έργα στην Τ.Κ. Τρύπης» του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Τοπικής Κοινότητας Τρύπης
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Εξουσιοδότηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης για την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και κοιμητηρίου Τ.Κ. Τρύπης» του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Τοπικής Κοινότητας Τρύπης
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γέφυρας Μονεμβάσιας»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Περί αγοράς οικοπέδου στον οικισμό Κοκκινόραχης της ΔΚ Σπαρτιατών.
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

14ο Περί αγοράς εκτάσεως/ων για ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ)
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στις Τ.Κ. Ανωγείων και Παλαιοπαναγιάς», αναδόχου Κων/νου Λαδά.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Οινούντος»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΑΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

19ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση του κωδικού: «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης τροχαίας κίνησης-πληροφοριακές κλπ»
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

20ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ΕΝ.Φ.Ι.Α Οικονομικού έτους 2015 (Ν.4223/2013)
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

21ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ (1ος Ε.Π.)»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

22ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Κατασκευή δικτύου άρδευσης στο Παλαιολόγιο»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

23ο Περί έγκρισης δαπανών για την εορτή Οσίου Νίκωνος – ψήφιση πίστωσης – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος