ΛΑΚΩΝΙΑ. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα σχετικά με την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης που υλοποιούνται στο Νομό Λακωνίας, σε συνέχεια επιστολής του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπου Κασίμη:

Ενόψει της ολοκλήρωσης του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και προκειμένου να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό ο κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων, παρακαλούνται οι δικαιούχοι σχεδίων βελτίωσης του Νομού, για την υποβολή όλων των αιτημάτων πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης (μέτρο 121) που υλοποιούν, το αργότερο ως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 στα γραφεία της ΔΑΟΚ Λακωνίας.

Αιτήματα πληρωμής που θα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία υπάρχει κίνδυνος να μην καταστεί δυνατό να πληρωθούν εντός του έτους.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι για το μέτρο 121 υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της πληρωμής επιλέξιμων δαπανών ως ανειλημμένων υποχρεώσεων στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο, εκκαθαριστεί και πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται (διαδικασίες, ποσοστό δαπανών, κλπ.) μέχρι τις 31/12/2015.