ΛΑΚΩΝΙΑ. Λόγω της εμφάνισης και εξέλιξης κρουσμάτων Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και σε εφαρμογή του με αρ.πρωτ. 4092/116279/23-10-15 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνει τα εξής:

Η Οζώδης Δερματίτιδα είναι νόσημα που οφείλεται σε ιό, προσβάλει μόνο τα βοοειδή και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Τα κυριότερα συμπτώματα είναι:
α) επώδυνα οζίδια στο σώμα (εξογκώματα 2-5 εκ.), ιδιαίτερα στην κεφαλή, τον αυχένα, το μαστό και το περίνεο, που σταδιακά γίνονται έλκη (πληγές),
β) αλλοιώσεις (πληγές) στους βλεννογόνους του στόματος,
γ) ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα που προοδευτικά γίνεται πυώδες,
δ) πυρετός,
ε) πτώση της γαλακτοπαραγωγής,
στ) χωλότητα,
ζ) απίσχνανση και πολλές φορές θάνατος του άρρωστου ζώου.

Η μετάδοση της νόσου γίνεται κατά κύριο λόγο με κουνούπια, μύγες, κρότωνες (τσιμπούρια), και σε πολύ μικρότερο βαθμό από μολυσμένη τροφή και νερό και μεταφορικά μέσα.

Μέτρα Πρόληψης
• Χρήση εντομοαπωθητικών στα ζώα και εντομοκτόνων στους στάβλους και στα μεταφορικά μέσα.
• Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την ανάπτυξη εντόμων.
• Καθημερινή επιθεώρηση των ζώων από τους κτηνοτρόφους για έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου.
• Καθαρισμός και απολύμανση εγκαταστάσεων.
• Περιορισμός στις εισόδους ατόμων και οχημάτων ιδιαίτερα όταν αυτά έρχονται σε επαφή και με άλλες εγκαταστάσεις βοοειδών.
• Απολυμαντική τάφρος στις εισόδους-εξόδους της εγκατάστασης. Απολύμανση οχημάτων και υποδημάτων που μπαίνουν ή βγαίνουν από την εκμετάλλευση
• Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται.

Μέτρα που αφορούν τη διακίνηση βοοειδών
1. Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως (3 ημέρες πριν) την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία για την πρόθεσή τους να μετακινήσουν βοοειδή (αγορά, πώληση, σφαγή) με το έντυπο γνωστοποίησης μετακίνησης και θα παίρνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις ενέργειές τους.
2.Όλα τα βοοειδή που μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο θα πρέπει να έχουν εξεταστεί κλινικά το πολύ 24 ώρες πριν για τον εντοπισμό συμπτωμάτων Οζώδους Δερματίτιδας από κτηνίατρο δημόσιο υπάλληλο ή ιδιώτη ο οποίος θα εκδίδει κτηνιατρική γνωμάτευση, ώστε να εκδοθεί το απαραίτητο για τη μετακίνηση των ζώων υγειονομικό πιστοποιητικό.
3. Σε όλα τα βοοειδή που μετακινούνται πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει χρήση εντομοαπωθητικών σκευασμάτων. Η προμήθεια των σκευασμάτων αυτών θα πρέπει να γίνεται με συνταγή ιδιώτη κτηνιάτρου, ο οποίος θα δώσει οδηγίες για τη χρήση τους και το χρόνο αναμονής ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζώα σφαγής και θα καταγράψει την αγωγή στο Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκμετάλλευσης.
4.Τα βοοειδή που προορίζονται για σφαγή θα οδηγούνται απευθείας στο σφαγείο, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στην πλησιέστερη δυνατή απόσταση.
5.Σε περίπτωση αγοράς βοοειδών, θα πρέπει όταν φτάσουν στην εκμετάλλευση, να παραμείνουν σε απομονωμένο χώρο χωρίς να έρχονται σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα, για τουλάχιστον 28 ημέρες και ακολούθως να εξετάζονται κλινικά από κτηνίατρο. Όταν στην εκμετάλλευση δεν υπάρχει δυνατότητα περιορισμού σε απομονωμένο χώρο των ζώων που θα αγοραστούν, η κτηνιατρική υπηρεσία μπορεί να μην επιτρέψει την αγοραπωλησία.
6.Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων από τις περιοχές που υπάρχουν κρούσματα και ισχύουν περιοριστικά μέτρα
7. Οι μεταφορείς ζώντων ζώων είναι υποχρεωμένοι πριν τη φόρτωση και μετά την εκφόρτωση των ζώων να έχουν πραγματοποιήσει καθαρισμό, απολύμανση και απεντόμωση στα οχήματά τους.

Επισημαίνεται ότι η Οζώδης Δερματίτιδα των βοοειδών είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και όλοι οι εμπλεκόμενοι (κτηνοτρόφοι, μεταφορείς, ιδιώτες κτηνίατροι), είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση υποψίας να ενημερώσουν άμεσα την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας : 27313633-09,00 ,03, 02 ,06 , & 05.
Αγροτικό Κτηνιατρείο Μολάων : 2732022264
Αγροτικό Κτηνιατρείο Σκάλας : 2735022271