ΤΡΙΠΟΛΗ. Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 16.00, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης» θα πραγματοποιηθεί η 18η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) ''ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ'', για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης της όχλησης – ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων" (εξ αναβολής).
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Αύξηση δυναμικότητας, υφιστάμενης πτηνοτροφικής εγκατάστασης ωοτόκων ορνίθων, σε γήπεδο έκτασης 99.256,88 τ.μ. στη θέση «Κοσμάς» Δ.Κ. Εξαμιλίων, Δήμου Κορίνθου, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με φορέα την ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΒ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (εξ αναβολής).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Πελοπίδας Καλλίρης και Ηλίας Στρατηγάκος.

3. Έγκριση 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2015.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος

4. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 87/2-3-2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης

5. Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ηλίας Στρατηγάκος