ΛΑΚΩΝΙΑ. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας ενημερώνει τους παραγωγούς της Λακωνίας και της Νήσου Κυθήρων, ότι όσοι εξ αυτών έχουν αιτηθεί του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης κατά την υποβολή της Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2015 και έχουν στην κατοχή τους Ζωικό κεφάλαιο αποτελούμενο από Αιγοπρόβατα, βάση του Δελτίου Τύπου που εξέδωσε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θα πρέπει να ολοκληρώσουν άμεσα την διαδικασία που απαιτείται για την απογραφή στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων στις ακόλουθες ημερομηνίες, ανάλογα με τον τρόπο επιλογής της απογραφής:

-Όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσης τους ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr, πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2015.
-Όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσής τους μέσω της οικείας Κτηνιατρικής Αρχής, πρέπει να προσέλθουν σε αυτή έως τις 27 Νοεμβρίου 2015, ώστε να ολοκληρωθεί η καταχώρηση στην ΚΒΔ έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015.

Με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας και για την ολοκλήρωση του φυσικού φακέλου της Εξισωτικής Αποζημίωσης, θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι να προσκομίσουν άμεσα αντίγραφο του ενημερωμένου παλαιού και νέου τύπου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, στα γραφεία της Ένωσης στη Σπάρτη, Λεωνίδου 113 και στα κατά τόπους γραφεία (Γύθειο, Σκάλα, Μολάοι, Νεάπολη).

Οι παραγωγοί της Ν. Κυθήρων μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Συνεταιρισμό Ποταμού Κυθήρων.