ΣΠΑΡΤΗ. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα της διαχείρισης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

Αποφασίστηκε λοιπόν, για την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, η επιβολή ανταποδοτικού τέλους προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και λειτουργία των υποδομών του Δήμου που σχετίζονται με τη διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων. Το τέλος θα αντιστοιχεί σε 3 ευρώ ανά σημαινόμενο ζώο.

Το τέλος θα εισπράττει ο κτηνίατρος που διενεργεί την πράξη της σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εντός 30 ημερών θα το αποδίδει στον οικείο Ο.Τ.Α..

Επιπλέον, χθες εγκρίθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 προκειμένου να πιστωθούν 23.950 ευρώ προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων και εποπτείας/ καθαριότητα, διατροφή, φύλαξη/χώρου-καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων».

Το εάν οι ιδιοκτήτες των ζώων ενοχοποιούνται αποκλειστικά (άδικα) για τα αδέσποτα και πληρώνουν τη νύφη ή αποθαρρύνονται να εγκαταλείπουν τα ζώα τους αφού είναι επ αμοιβή ταυτοποιημένα θα το δείξει ο χρόνος… Το ίδιο θα συμβεί και με τον προϋπολογισμό για τη διαχείριση των αδέσποτων. Οι αποφάσεις άλλωστε αποτελούν μόνον την αρχή.