ΓΥΘΕΙΟ. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στις 18.45 δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση αιτήματος Σαμπατακάκη Κούλη σχετικά με στάθμευση του ΤΑΧΙ ιδιοκτησίας του.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ
2. Συγχώνευση ή μη του ΚΕΠ 200 (Πετρίνας) στο ΚΕΠ 559 (Γυθείου) Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
3. Συγχώνευση ή μη του ΚΕΠ 436 (Κότρωνα) στο ΚΕΠ 830 (Αρεόπολης) Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
4. Απόδοση ποσού 99.409,68€ από ΚΑΠ 2015 (περιόδου από Μάιο έως Νοέμβριο) σε παιδικούς σταθμούς και Στάδιο.
Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
5. Αποδοχή και κατανομή ποσού 27.510,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015.
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη
6. Αποδοχή και κατανομή ποσού 22.100,00€ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη
7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Υπέρ της Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας και αποδοχής των όρων του, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη (ΙΕΕ)»
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για δημιουργία Κ.Α. με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Ανατολικής Μάνης»- ορισμός υπαλλήλων για την παραλαβή της υπηρεσίας.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2015.
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη
10. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου « Επισκευή δημοτικών καταστημάτων 2014».
Εισηγητής: Καρβούνης Δημήτριος
11. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Σμύνους 2015»
Εισηγητής: Αραπάκος Θεόδωρος
12. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή επί της οδού Ιωάννη Γρηγοράκη του παραλιακού οικισμού Βαθύ της τοπικής κοινότητας Νεοχωρίου»
Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης
13. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Οιτύλου»
Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος
14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ Οιτύλου 2015»
Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Οιτύλου».
Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος
16. Διαγραφή μέρους οφειλής Παναγάκου Δημητρίου
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
17. Διαγραφή μέρους οφειλής Καταβόλου Ειρήνης.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
18. Διαγραφή μέρους οφειλής Κούβαρη Παναγιώτας.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
19. Διαγραφή μέρους οφειλής «Νικόλαος Πέτρουλας ΑΕ» .
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
20. Διαγραφή μέρους οφειλής Καψοκόλη Προκόπη
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
21. Διαγραφή οφειλής Μπαρμπαγιάννη Γρηγορίου του Σταύρου
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
22. Διαγραφή οφειλής Τσουκαλά Γεωργίου.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
23. Διαγραφή οφειλής Μανωλάκου Μιχαήλ.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
24. Συγκρότηση 5μελούς επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων η οποία σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς θα διερευνήσει τις δυνατότητες μείωσης ή εξάλειψης του προβλήματος των ανεπιτήρητων ζώων.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
25. Εισαγωγή ζώων στα δημοτικά βοσκοτόπια του Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2016.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία