ΣΠΑΡΤΗ. Επιστολή στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και το Γενικο Γραμματέα Δημοσίων Έργων με κοινοποίηση στις εταιρείες Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ και AECOM LTD, έστειλε χθες Πέμπτη 19 Νοεμβρίου ο Δήμαρχος Σπάρτης, Βαγγέλης Βαλιώτης με θέμα την αναγκαιότητα άμεσης ολοκλήρωσης του έργου Λεύκτρο-Σπάρτη.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης υποδομών, στις περιοχές διέλευσης του κλάδου Λεύκτρου – Σπάρτης, του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με τη παρούσα επιστολή μας, σας εκφράζουμε εκ νέου την έντονη ανησυχία μας, για τις επαναλαμβανόμενες αστοχίες των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου και σας επανυποβάλουμε το δίκαιο αίτημά μας, για την αναγκαιότητα επίσπευσης των εργασιών αποκατάστασης των υποδομών, στις οποίες έχουν δημιουργηθεί προβλήματα λόγω της διέλευσης του δρόμου.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης τα πιο πρόσφατα, από τα πολλά έγγραφα του Δήμου Σπάρτης, με αρ. πρωτοκόλλων 40941/31-10-2014, 41566/10-11-2014 και 42821/17-11-2014 προς τους συναρμόδιους φορείς υλοποίησης του έργου, στα οποία γίνεται καταγραφή των προβλημάτων, που έχουν ανακύψει κατά την υλοποίηση του έργου και προτείνονται υλοποιήσιμες συμπληρωματικές επεμβάσεις, που θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα από και προς την υπό κατασκευή οδό και θα μεγιστοποιήσουν τη χρηστικότητα του έργου, προς όφελος των διερχομένων αλλά και των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας.

Ενδεικτικά τα αιτήματα που αφορούν στην άμεση αποκατάσταση υποδομών στο Δήμο Σπάρτης, όπως αυτά έχουν καταγραφεί είναι, ανά Τοπική Κοινότητα:

Τ.Κ. Πελλάνας:
• Εξέταση σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα και αποκατάσταση του συνόλου των προβλημάτων πρόσβασης, που έχουν δημιουργηθεί λόγω της διέλευσης του δρόμου, στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως των παραδρόμων και της Κυρίας Αρτηρίας της οδού. Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, διότι ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες συλλογής του ελαιοκάρπου.
• Αποκατάσταση των προβλημάτων αγροτικών οδών, όπου έχουν δημιουργηθεί επιβαρύνσεις του οδοστρώματος, από την διέλευση βαρέων οχημάτων (περιοχή «Μούσγας», κ.λ.π.).
• Εξέταση των θεμάτων απορροής του ρέματος «Βυρού», διαμέσου των τεχνικών της οδού, όπως αυτά έχουν τεθεί από την τοπική κοινωνία.
• Εξέταση και αποκατάσταση των τεχνικών διοχέτευσης των υδάτων, ώστε να γίνεται η απορροή τους σε φυσικούς αποδέκτες και όχι σε καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Τ.Κ. Καστορείου
• Αποκατάσταση των προβλημάτων άρδευσης, των κτημάτων στην περιοχή «Μουτέϊκα», πλησίον του ανισόπεδου κόμβου του Καστορείου.
• Εξέταση σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα και αποκατάσταση του συνόλου των προβλημάτων πρόσβασης, που έχουν δημιουργηθεί λόγω της διέλευσης του δρόμου, στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως των παραδρόμων και της Κυρίας Αρτηρίας της οδού. Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, διότι ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες συλλογής του ελαιοκάρπου.
• Εξέταση και αποκατάσταση των ζημιών του οδοστρώματος της οδού από Καστόρι προς οικισμό Κάστωρ, όπου έχουν δημιουργηθεί επιβαρύνσεις του οδοστρώματος, από την διέλευση βαρέων οχημάτων.
• Εξέταση και αποκατάσταση των τεχνικών διοχέτευσης των υδάτων, ώστε να γίνεται η απορροή τους σε φυσικούς αποδέκτες και όχι σε καλλιεργούμενες εκτάσεις.
• Εξέταση του ενδεχόμενου συνέχισης του υφιστάμενου παραδρόμου και σύνδεσή του με τη γέφυρα του Παρδαλίου.

Τ.Κ. Βορδόνιας
• Ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων του αρδευτικού δικτύου της περιοχής.
• Επιμήκυνση του παράδρομου προς εγκαταστάσεις «Τσιγκάκη», ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες, του συνόλου των παρόδιων ιδιοκτητών.
• Αποκατάσταση των προβλημάτων αγροτικών οδών, όπου έχουν δημιουργηθεί επιβαρύνσεις του οδοστρώματος, από την διέλευση βαρέων οχημάτων.

Τ.Κ. Λογκανίκου
• Κατασκευή γέφυρας στον παραπόταμο του Ευρώτα «Κοτισιάνη». Η κατασκευή της νέας γέφυρας είναι επιτακτική καθώς με την κατάργηση της παλιάς γέφυρας (Χ.Θ.: 18 + 664χλμ.), δεν υπάρχει η δυνατότητα για ασφαλή διέλευση του παραπόταμου (του Κοτιτσιάνη), με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Τ.Κ. Λογκανίκου να μην έχουν πρόσβαση στο μεγαλύτερο τμήμα του ελαιώνα τους (περιοχή «Ράχες»), από την συγκεκριμένη περιοχή.
• Εξέταση σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα και αποκατάσταση του συνόλου των προβλημάτων πρόσβασης, που έχουν δημιουργηθεί λόγω της διέλευσης του δρόμου, στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως των παραδρόμων και της Κυρίας Αρτηρίας της οδού. Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, διότι ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες συλλογής του ελαιοκάρπου.
• Ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων του αρδευτικού δικτύου της περιοχής.

Τ.Κ. Αγίου Κων/νου
• Το πρόβλημα της μη ύπαρξης παράπλευρης βοηθητικής οδού, σε τμήμα του υπό κατασκευή έργου, έχει επαρκώς αναδειχθεί στις προηγούμενες συναντήσεις μας με στελέχη τόσο της κατασκευάστριας εταιρείας, όσο και του Υπουργείου. Εκείνο, που αναμένουμε είναι να ολοκληρωθούν θετικά οι διαδικασίες, προκειμένου να κατασκευαστεί παράπλευρη βοηθητική οδός ακόμα κι εκεί, που δεν προέβλεπε η αρχική μελέτη, αίροντας έτσι τους αποκλεισμούς καλλιεργητών από τις αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους.
• Ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων του αρδευτικού δικτύου της περιοχής. Λόγω της διέλευσης του οδικού άξονα και της κατασκευής της γέφυρας «Βουτικιώτη», περίπου στο 26ο χλμ του οδικού άξονα, τμήμα της περιοχής που αρδευόταν από την πηγή «Συκούλας», δεν αρδεύεται πλέον, καθιστώντας αναγκαία τη δημιουργία των υποδομών εκείνων, που θα επιλύσουν το πρόβλημα.
• Εξέταση σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα και αποκατάσταση του συνόλου των προβλημάτων πρόσβασης, που έχουν δημιουργηθεί λόγω της διέλευσης του δρόμου, στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως των παραδρόμων και της Κυρίας Αρτηρίας της οδού (π.χ. περιοχή «Μεχμέτ Αγά», κ.λ.π.). Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, διότι ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες συλλογής του ελαιοκάρπου.

Τ.Κ. Κλαδά
• Εξέταση σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα και αποκατάσταση του συνόλου των προβλημάτων πρόσβασης και άρδευσης, που έχουν δημιουργηθεί λόγω της διέλευσης του δρόμου, στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως των παραδρόμων και της Κυρίας Αρτηρίας της οδού. Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, διότι ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες συλλογής του ελαιοκάρπου.

Δ.Κ. Σπαρτιατών
• Αποκατάσταση της προβληματικής διοχέτευσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή «Άμπουλας» του οικισμού Κοκκινόραχης, όπου παρατηρούνται περιπτώσεις λιμναζόντων υδάτων.
• Αποκατάσταση των προβλημάτων προσβασιμότητας στις αγροτοκτηνοτροφικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως της Κυρίας Αρτηρίας της οδού, καθώς και της ομαλής διέλευσης των οχημάτων στην περιοχή πλησίον ιδιοκτησίας «Ντακόγιαννη» του οικισμού Κοκκινόραχης.

Τέλος κ. Υπουργέ, θα επιμείνουμε στο αίτημα μας για την βελτίωση του έργου, με την κατασκευή δύο επιπλέον κόμβων πρόσβασης από και προς την κύρια αρτηρία της οδού Λεύκτρου – Σπάρτης και συγκεκριμένα στις περιοχές «Φουντέϊκα» Αγίου Κων/νου (Χ.Θ. 22+0176) και «Μουτέικα» Καστορείου (Χ.Θ. 31+427). Θεωρούμε ότι περίπτωση αυτή, θα μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια της Τοπικής Κοινωνίας και το έργο θα αποτελέσει «βραχίονα» οικονομικής ανάκαμψης της ευρύτερης περιοχής συμβάλλοντας καθοριστικά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Με εκτίμηση, ο Δήμαρχος Σπάρτης Βαλιώτης Ευάγγελος»