ΣΠΑΡΤΗ. Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 7/12/15 το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης ώρα 18:00. Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά στην επιλογή του λογοτύπου του Δήμου. Το θέμα εισηγείται ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Αλεξάκος, πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου. Πρόκειται για την κατάληξη μιας διαδικασίας στην οποία συμμετείχαν 35 περίπου επαγγελματίες γραφίστες. Η επιλογή των δύο επικρατέστερων λογοτύπων έγινε από Επιτροπή Ειδικών.

Τα θέματα της Ημερήσιας είναι τα εξής:

1ο Περί επιλογής δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του Δήμου Σπάρτης.
Εισηγητής: κ.Χρήστος Αλεξάκος

2ο Περί της βεβαίωσης εργασιών καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών».
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

3ο Περί έγκρισης Βεβαίωσης Εργασιών (Πρωτοκόλλου Παραλαβής) της εργασίας «Καθαρισμός οδών τουαλετών και λοιπών χώρων της εμποροπανήγυρης»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Έγκριση τευχών ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενους οδούς» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

5ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου άρδευσης στην Τ.Κ. Θεολόγου», αναδόχου Ηλία Σουρλή.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού Τ.Κ. Καρυών», αναδόχου Ηλία Σουρλή.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

7ο Κοπή δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Άρνας.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

8ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 6ου 2/θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας

9ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΑ-ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 2+100 ΛΟΓΩ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Έγκριση πρακτικού 1/2015 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Σπάρτης.
Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

12ο Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση – Διαμόρφωση Β’ κοιμητηρίου Σπάρτης», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κλαδά», αναδόχου ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος


14ο Περί εγκρίσεως της αριθ.71/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα "Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2014".
Εισηγητής: κ.Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

15ο Περί εγκρίσεως της αριθ.61/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα "Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2014"
Εισηγητής: κ.Σάββας Βελισσάρης

16ο Περί εγκρίσεως της αριθ.51/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα "Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015"
Εισηγητής: κ.Σάββας Βελισσάρης

17ο Περί εγκρίσεως της αριθ.64/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα "Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015"
Εισηγητής: κ.Σάββας Βελισσάρης

18ο Διόρθωση της αριθ.612/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Μετονομασία 3ου Γυμνασίου Σπάρτης – προσθήκη προσωνυμίας»
Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

19ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

20ο Περί απευθείας ανάθεσης των ειδών της ομάδας θ «προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού» της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015.
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

Για το live δείτε εδώ