ΣΠΑΡΤΗ. Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στις 18.00, θα πραγματοποιηθεί τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω 21 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το νέο μουσείο Σπάρτης
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2ο Έγκριση των προτάσεων του Δήμου Σπάρτης σχετικά με τη διεξαγωγή του Spartan Race
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος, κ.Παν.Παπαδολιάς

3ο Έγκριση υλοποίησης προγράμματος – προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας Λακωνίας και Μεσσηνίας» για τη διετία 2016-2017
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Έγκριση πρακτικού 1/2015 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Σπάρτης.
Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

5ο Έγκριση τσιμεντόστρωσης τμήματος δημοτικής οδού στην τ.κ. Γεωργιτσίου με δαπάνη του κ.Αθανασίου Παρασχόπουλου
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ-ΒΟΡΔΩΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚ. ΣΟΥΣΤΙΑΝΩΝ», αναδόχου Ιωάννη Τσάκωνα
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

7ο Καθορισμός θέσεων (χωροθέτηση) κενωθέντων περιπτέρων – Δημόσια κλήρωση του 30% των θέσεων – Καθορισμός χρόνου παραχώρησης περιπτέρων.
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης της κ.Μάρθας Ηλιοπούλου, στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων».
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων».
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

13ο Περί διαγραφής οφειλών
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

14ο Περί απευθείας εκμίσθωσης του περισσεύματος βοσκής του δημοτικού βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Βασσαρά.
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

15ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης οικίσκου στον οικισμό Καλάμι
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

16ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

17ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας Σπάρτης»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

19ο Διόρθωση της αριθ. 597/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Κατασκευή δικτύου άρδευσης στο Παλαιολόγιο»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

20ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας του Υποέργου [1] «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων» της πράξης: «Αποχέτευση και επεξεργασία Λυμάτων Μολάων», ΟΠΣ: 349385
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

21ο Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Βλαχιώτη» αναδόχου Κ/Ξ Ματθαίος Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία – Ολύμπιος ΑΤΕ
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος