ΣΚΑΛΑ. Ο Δήμος Ευρώτα εκφράζοντας με συγκεκριμένα μέτρα και έργα την πολιτική του δέσμευση για αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων πρακτικών στη διαχείριση των απορριμμάτων ψήφισε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης το οποίο αποτελεί το επιστέγασμα συγκροτημένου σχεδιασμού και σκληρής δουλειάς. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής διαφόρων πιλοτικών προγραμμάτων εξήχθησαν συμπεράσματα τα οποία επεξεργάστηκαν και κατέληξαν στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης που χαράσσει μία σαφή πολιτική μέρος της οποίας ήδη ακολουθείται και είναι σύμφωνη με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι όσα προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Παράλληλα ο Δήμος Ευρώτα συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων που στόχο έχει τη μείωση των εκπομπών CO2 περισσότερο από 20% έως το 2020 μέσω δράσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής ο Δήμος Ευρώτα πρωτοπορεί, όντας ο μοναδικός Δήμος στην Πελοπόννησο που πραγματοποιεί αυστηρό διαχωρισμό των απορριμμάτων στη Μονάδα Προσωρινής Διαχείρισης, όπου μεταφέρονται. Τα οργανικά υλικά «κομποστοποιούνται» και παράγουν σημαντική ποσότητα φυσικού λιπάσματος (εδαφοβελτιωτικού) το οποίο θα χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό γεωκτηνοτροφικών μονάδων παραγωγής και κοινόχρηστων χώρων όπως πλατείες, γήπεδα κ.ά. Τα δε ανακυκλώσιμα υλικά ανακτώνται πλήρως και εκμεταλλεύονται αντίστοιχα. Μέχρι σήμερα έχουν ανακτηθεί 1.800 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών και ο Δήμος Ευρώτα γίνεται ο πρώτος Δήμος της Λακωνίας που λαμβάνει ανταποδοτική εισφορά ύψους περίπου 25.000 ευρώ για το πρώτο τετράμηνο του 2015 από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), ενώ το κέρδος αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ περισσότερο σε άμεσο χρόνο. Επιπρόσθετα παρέλαβε εκατό (100) κάδους ανακύκλωσης, τριάντα έξι (36) ειδικούς κάδους «καμπάνες» και ένα νέο απορριμματοφόρο όχημα τύπου «πρέσα» από την Ε.Ε.Α.Α. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της ανακύκλωσης.

«Οι ανταποδοτικές εισφορές της Ε.Ε.Α.Α. αποτελούν την καλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών μας για την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων. Μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα πετύχαμε σημαντικές ποσότητες ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί μονόδρομο για εμάς, καθώς επιτυγχάνει σημαντικά οικονομικά οφέλη, εξοικονομεί ενέργεια, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και διασφαλίζει νέες θέσεις εργασίες.», ανέφερε ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Ιωάννης Γρυπιώτης.

Η συνδρομή των δημοτών στην υλοποίηση των προγραμμάτων είναι καθοριστική και τους ανήκει σημαντικό μερίδιο της επιτυχίας των προγραμμάτων αυτών. Η ευαισθητοποίηση και συνεργασία όλων αποτελούν εχέγγυα για την επίτευξη των επόμενων στόχων. Άλλωστε, η αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου ζωής που θα επιφέρει ταυτόχρονα την αυστηρή τήρηση των κανονισμών αποτελούν το «στοίχημα» της παρούσας Δημοτικής Αρχής.