" Με την προώθηση του θέματος αυτού έχω ασχοληθεί από το 1997, όταν συμμετείχα στην ίδρυση του Σωματείου Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης, έχουμε δώσει μάχες με τους φίλους μέλη του Σωματείου, για να κινητοποιήσουμε & ενεργοποιήσουμε τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς και έχω ζήσει ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες στιγμές.

Με την εμπειρία αυτή αλλά και με την εμπειρία του αρχιτέκτονα που έχει χρόνια ασχοληθεί με την πολεοδομία της πόλης, την ιστορία της και την προστασία της αρχιτεκτονικής της κληρονομιάς, θεώρησα καθήκον μου και αναφαίρετο δικαίωμα μου να παραστώ στην κοινή συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχαιοτήτων & του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων όπου γινόταν συζήτηση για το αίτημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον αποχαρακτηρισμό ή μη του διατηρητέου κτιρίου του ΧΥΜΟΦΙΞ υποστηρίζοντας τα εξής:

• Κατ’ αρχήν αν το ΥΠΠΟ αποχαρακτηρίσει διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας του, το γεγονός αυτό θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου με υποβολή πλήθους αιτήσεων πολιτών που εσκεμμένα έχουν εγκαταλείψει τα διατηρητέα κτίρια ιδιοκτησίας τους, προκειμένου να καταστούν ετοιμόρροπα. Το κτίριο έχει κηρυχθεί διατηρητέο από το 1997 και έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου (στο ΥΠΠΟ) και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει η παραμικρή ενέργεια συντήρησης του κτιρίου, παρ’ όλο που με το Π.Δ.. της 15.4.1988 (ΦΕΚ Δ΄ 317) οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να συντηρούν τα κτίρια.

• Κατά δεύτερον ότι το κτίριο αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα βιομηχανικού κτιρίου του μοντέρνου κινήματος της αρχιτεκτονικής, μελετημένο από τον αρχιτέκτονα Τ. Ζενέτο. Η ταυτότητα του μελετητή προκύπτει αβίαστα τόσο από την συγκριτική μελέτη της δομής και των μορφολογικών στοιχείων του κτιρίου όσο και από τα στοιχεία που αναφέρονται στην έκδοση των «Αρχιτεκτονικών Θεμάτων: Τάκης Χ. Ζενέτος, Takis Ch Zenetos, 1926-1977, Αθήνα 1978, ... Μελέτες - Εργα Τ.Χ. Ζενέτου, 1959 Εργοστάσιο Χυμοφίξ, Σπάρτη, σελ. σελ. 2. Ο κατάλογος τον οποίο επιμελήθηκε ο Ορέστης Δουμάνης διακρίνει τα κατασκευασμένα και μη κατασκευασμένα κτίρια. Και το εργοστάσιο της Σπάρτης βρίσκεται στον πίνακα των κατασκευασμένων. Η εξακρίβωση των στοιχείων αυτών έγινε από την
• ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (TICCIH) και αναφέρεται σε σχετικό έγγραφό της που στάλθηκε στην Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟ στις 12 Μαΐου 2015.

Επειδή η κατά πλειοψηφία απόφαση των Συμβουλίων αποφάσισε ότι «….δεν υπάρχει πλάνη περί τα πράγματα…» και ως εκ τούτου το κτίριο εξακολουθεί να είναι διατηρητέο εκδόθηκε άμεσα δελτίο τύπου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και χθες (16/12/2015) δόθηκε ειδική συνέντευξη τύπου στην Σπάρτη.

Κατά την άποψή μου, η προώθηση του θέματος της ανέγερσης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης, δεν λύνεται ούτε με αιτήσεις θεραπείας με καινοφανή και ατεκμηρίωτα και εν πολλοίς επικίνδυνα για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς επιχειρήματα, ούτε με δελτία τύπου, ούτε με πανηγυρικές συνεντεύξεις τύπου.

Η κατασκευή του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης στο ακίνητο όπου και το Διατηρητέο κτίριο του ΧΥΜΟΦΙΞ, είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ για την Σπάρτη και είναι κοινός στόχος όλων.

Η άμεση προώθησή & ευόδωση του κοινού μας στόχου, πιστεύω ακράδαντα , ότι θα επιτευχθεί μόνο μέσα από την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων (ΥΠΠΟ, Περιφέρεια, Δήμος Σπάρτης, Βουλευτές κλπ).

Εκτός από το θέμα αυτό οι θεσμικοί φορείς θα πρέπει να χαράξουν και σχέδιο δράσης:

• - για την υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης του Αρχαίου Θεάτρου,
• - για την ολοκλήρωση των μελετών επισκευών του υπάρχοντος Αρχαιολογικού Μουσείου και την εφαρμογή της εγκεκριμένης Μουσειολογικής Μελέτης,
• - για την «ενοποίηση» των αρχαιολογικών χώρων της Σπάρτης,
• - για την αποδοχή και υλοποίηση της πρότασης του «Διαζώματος» για τις - αρχαιολογικές – τουριστικές διαδρομές.
• - Για την προστασία & την ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της νεώτερης Σπάρτης.

Τέλος δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής ότι το Σχέδιο πόλης ήταν εκεί από το 1986, το διατηρητέο κτίριο ήταν εκεί από το 1997 (οπότε και κηρύχθηκε). Η εγκληματική εγκατάλειψη του κτιρίου, τόσο από την Εθνική Τράπεζα όσο και από το Ελληνικό Δημόσιο δίνει και αυτή το παρόν της στον χώρο του ΧΥΜΟΦΙΞ.

Σπάρτη 17 Δεκεμβρίου 2015
ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ – Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π.