ΤΡΙΠΟΛΗ. Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στις 16.00, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 179 και 185 παρ.4.2) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, άρθρο 21 με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου έτους 2015.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης.
2. Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2015.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Γιώργος Μπουλούκος.