ΛΑΚΩΝΙΑ. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας ανακοινώνεται ότι από την Διεύθυνση Προστασίας των ζώων, φαρμάκων και κτηνιατρικών εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διοργανώνεται σεμινάριο εκπαίδευσης για τη μεταφορά ζώντων ζώων στην Αθήνα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Λακωνίας μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2016.

Τηλ. Επικοινωνιών : 27313 63300 – 302
fax: 27313 63304