ΜΟΛΑΟΙ. Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε σήμερα στο Δ. Μονεμβασίας τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ της 07/01/2015 στις καλλιέργειες των παραγωγών:

Α) της Δημοτικής Κοινότητας Μολάων
Β) της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης
Γ) της Τοπικής Κοινότητας Συκέας

Ο Δήμος ενημερώνει ότι τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα ημέρες, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα ημερολογιακών ημερών προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που υπέβαλε.

Αρμόδιοι ανταποκριτές:
Μαντζαβράκος Χ. τηλ. 2732360525 – Δ.Κ. ΜΟΛΑΩΝ
Λάγγης Ιωάννης - τηλ. 2732360511 – Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Πριφτάκης Αναστ. τηλ. 2732360525 – Τ.Κ. ΣΥΚΕΑΣ