ΜΟΛΑΟΙ. Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε, σήμερα, τον «Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού», για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ «ΕΤΗΣΙΟ 2011» για την Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης και την Τοπική Κοινότητα Ελαίας της Δ.Ε. Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών.

Οι Πίνακες είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για τριάντα ημέρες, δηλαδή μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2016 και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του.

Όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα ημερών.

Αρμόδιοι ανταποκριτές:
Λάγγης Ιωάννης - τηλ. 2732360511 – Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Μαντζαβράκος Χ. τηλ. 2732360525 – Τ.Κ. ΕΛΑΙΑΣ