ΛΑΚΩΝΙΑ. Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει ότι, λόγω μικρού αριθμού επιλαχόντων για το πρόγραμμα «Λακωνικό Αγροτουριστικό Σχέδιο», ανοίγει ξανά το σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής και εφόσον πληρούν τα τυπικά κριτήρια να μπουν στην λίστα επιλαχόντων. Στην περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες παραιτηθεί της θέσης του θα ενημερωθεί αμέσως ο επόμενος από την λίστα επιλαχόντων.