ΛΑΚΩΝΙΑ. Από τη ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνεται ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί Γενική Διακοπή Ρεύματος την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου από ώρας 08:00 ως 13:00 στις περιοχές Χρύσαφα, Αγριάνοι και Καλλονή.

Επιπλέον, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου από τις 10.00 έως τις 14.00 θα πραγματοποιηθεί Γενική Δικαοπή Ρεύματος στις περιοχές Κοκκινόραχη, Θεολόγος, Κλαδάς, Σελασία, Κονιδίτσα, περιοχή Πανεπιστημίου, Βασσαρά, Bέροια, Τσίτσινα, Μ.Βρύση, Βρέσθενα, Καρυές, Βαρβίτσα και Βαμβακού.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Η ΔΕΔΔΗΕ ζητά την κατανόηση του Κοινού για την παραπάνω διακοπή.