Στην έγκριση του προγράμματος «WiFi4EU» προχώρησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου.

Το «WiFi4EU» είναι μια ευκόλως αναγνωρίσιμη και πολύγλωσση πύλη που θα παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο σε τουλάχιστον 6.000 τοπικές κοινότητες σε όλη την Ε.Ε.. Μέσω αυτού του προγράμματος η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης σε δημαρχεία, βιβλιοθήκες, πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους.

Στο πλαίσιο του «WiFi4EU» οι δήμοι, τα νοσοκομεία και άλλοι φορείς του δημοσίου θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για την εγκατάσταση νέων σημείων ασύρματης πρόσβασης όταν δεν υπάρχει υφιστάμενη παρόμοια ιδιωτική ή δημόσια διαδικτυακή σύνδεση που θα αντιγραφόταν από το νέο σημείο πρόσβασης αρκεί ο δημόσιος φορέας να αναλάβει τη συντήρηση της νέας σύνδεσης για τουλάχιστον 3 έτη. Η διαδικασία αίτησης θα είναι απλή (θα υπάρχει ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα την οποία θα διαχειρίζεται η Επιτροπή) και η ενωσιακή στήριξη θα ανέρχεται έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Η συνολική ενωσιακή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα θα μπορεί να ανέλθει σε 120 εκατ. ευρώ έως το 2019. Θα κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ και, κατ’ αρχήν, με βάση τη σειρά παραλαβής των αιτημάτων. Τα ακριβή κριτήρια επιλογής θα καθοριστούν από την Επιτροπή, η οποία επίσης θα διαχειρίζεται το πρόγραμμα.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής σχεδίων αναμένεται να προκηρυχθεί προς το τέλος του έτους ή στις αρχές του 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τον τρόπο υποβολής αίτησης πατήστε εδώ.