ΣΠΑΡΤΗ. Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης στις 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω 15 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε live τη συνεδρίαση

1ο Έγκριση της αριθ.110/2017 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια διεξαγωγής αγώνα Spartan Race εντός της πόλης της Σπάρτης»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
2ο Αποδοχή αιτήματος του κ. Τρύφωνα Ιωάννη και χορήγηση αδείας για την «τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Σελλασίας».
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
3ο Διαγραφή οφειλών
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
4ο Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου Δήμου για λειτουργία εγκαταστάσεων Ο.Τ.Ε. στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
5ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές ενότητες Οινούντος, Καρυών και Θεραπνών»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
6ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές ενότητες Φάριδος, Μυστρά, Σπαρτιατών και Πελλάνας»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
7ο Περί εγκρίσεως - ψήφισης πιστώσεως - συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την καταχώρηση του Δήμου Σπάρτης στο ταξιδιωτικό portal www.travelstyle.gr»
Εισηγητές: κ.Χρήστος Αλεξάκος, κ.Σταύρος Αργυρόπουλος
8ο Περί εγκρίσεως - ψήφισης πιστώσεως για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σπάρτης στο ένθετο ΤΑΞΙΔΙΑ της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσίας
Εισηγητές: κ.Χρήστος Αλεξάκος, κ.Σταύρος Αργυρόπουλος
9ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση υδραυλάκων άρδευσης Δ.Ε. Θεραπνών 2016»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
10ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Καρυών» αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος
11ο Περί έγκρισης δαπανών για την Εορτή των Αεροπόρων στο Γεωργίτσι – Ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
12ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
13ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
14ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος
15ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΦΩΝ », έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος