Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών έως τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για το ΠΜΣ «Mediterranean Studies» στην ιστοσελίδα: https://pedis.uop.gr/?page_id=1353, και για το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» στην ιστοσελίδα: https://pedis.uop.gr/?page_id=10109.
Σημειώνεται πως γενικές αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://pedis.uop.gr/?p=10665