ΣΠΑΡΤΗ. Την Δευτέρα 5-11-2018 και ώρα 17:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης για συζήτηση και λήψη αποφάσεως σε 18 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην έναρξη της συνεδρίασης αναμένεται να συζητηθεί το θέμα που έχει προκύψει γύρω από την διαχείριση των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Σπάρτης.

1ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης για την υλοποίηση της Πράξης: «Βελτίωση και αναβάθμιση της οδού που συνδέει την Ε.Ο. Σπάρτης –Γυθείου στην ΧΘ 20+550,00 με την υπ’ αριθμ. 15 Επαρχιακή Οδό “Διακλάδωση Καμινίων Ποταμιάς προς Εθνική Οδό (19 χλμ) Σπάρτη Ποταμιά” στην ΧΘ 1+450,00»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

2ο Έγκριση της μελέτης (προμελέτης) και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

3ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Διαγραφή οφειλών
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ» αναδόχου Κ/Ξ Α.ΑΝΘΗΣ &ΣΙΑ EΕ - ΜΤ ΑΤE
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 753,92 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-7133.001 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών» για την προμήθεια επίπλων
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης έργου και διάθεση πίστωσης ποσού: 241,86 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 20-7325.004 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

8ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 839,72 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6492.001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» για δαπάνη εξώδικου συμβιβασμού απορρέουσα από την αριθμ.343/2018 ΑΟΕ
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

10ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 651,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6673.002 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για φωτοτυπικά και φαξ»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 11.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6264.002 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού δικτύου»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.001 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών» για την Εορτή των Αεροπόρων στο Γεωργίτσι
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

13ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης 2018»
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

15ο Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης: «Διακοπή κυκλοφορίας σε δημοτική οδό του οικισμού ‘’Σουλήνα’’ της Τ.Κ. Βορδόνιας Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης Υπηρεσίας και διάθεση πίστωσης ποσού 2.480,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 10-6262.001 με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κατόπιν της σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.»
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

18ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος