ΚΑΣΤΟΡΙ. Με αφορμή την ολοκληρωτική απώλεια εισοδήματος των ελαιοκαλλιεργητών της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας του Δήμου Σπάρτης,την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι κάτοικοι,όπως επίσης και την εξαίρεση από το μέτρο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» της εν λόγωπεριοχής, ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Καστορείου "Ο Κάστωρ" καλέι σε ανοικτή συγκέντρωση - συζήτηση την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου ώρα 18:30 στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Π.ΜΠΑΚΗ. Ο πρόεδρος Θ. Δημητρακόπουλος και ο γραμματέας Χ. Μπασκουρέλος κρίνουν την παρουσία όλων απαραίτητη.